Hjärnans hälsa påverkar hur vi fungerar och vi kan påverka många saker som förbättrar dess funktion och det livet ut.

Det är riktigt intressant hur viktigt det är att holistiskt ha med alla delar för att få en bra effekt, bortsett från piller som möjligtvis påverkar och maximerar koncentration.

Då vi är ett företag som fokuserar på lärande och långsiktigt sådant gläds vi åt att artikeln lyfter fram hur viktigt det är att utmanas i sitt lärande, att gå utanför den så kallade Comfort Zone.

Vad gör du för att skapa nya lärbanor och motionera din hjärna?

Träna din hjärna artikel

GQ UK July 2018