Det är bra att samla ihop den kunskap som många av dina nyckelpersoner sitter på i verksamheten så att fler kan lära sig. Det är viktigt att dela kunskap och att lära sig av varandra. Video är en bra bärare av lärande, kanske inte enkom det enda men en viktig sådan.

Varför ska man då utbilda genom video?

  1. För att det ger en snabb start på arbetet
  2. Det är lättillgängligt
  3. Minskar resande och värnar om miljön
  4. Instruktioner på plats då du behöver det – oftast i en mobiltelefon
  5. Olika språk
  6. Bevarar specialistkunskapen
  7. Visa tydliga instruktioner

Vad har ni för viktig kunskap som ni inte vill förlora?

Kontakta oss så hjälper vi er snabbt att komma igång:

Patrik Kvie
patrik.kvie@peopletransition.com
Mobil: 070-759 99 11

Ann-Catrine Jonsson
anncatrine@peopletransition.com
Mobil: 073-077 00 86