Uppdrag

Tidigare uppdrag

Design, produktion och genomförande av flexibelt lärande:

 • Design av flexibel Ekonomiutbildning för Projektledare inom Bygg.
 • Design av produktionsutbildning 5 dagar inom Medarbetarskap, Säkerhet&Hälsa och arbetsmiljö, strukturerad produktion, inköp/logistik, eftermarknad och sälj.
 • Design av och genomförande av Ledarskap för icke chefer med flexibelt lärmaterial.

Design och produktion av digitala utbildningar:

 • Webbkurs om injustering av ventilation.
 • Webbkurs för takskottare.
 • E-learningproduktion för plåtslagare och ventilationsmontörer.
 • E-learningproduktion om arbetsmiljöutbildning med en av Sveriges bästa arbetsrättsexpert.
 • Animerad film som inspirerar och informerar om aktivitetsbaserat arbetssätt.

Design av utbildningsprogram:

 • Design av en flexibel och skräddarsydd Ledarskapsprogram inom Situationsanpassat ledarskap.
 • Design av och genomförande av Talangprogram för ett 50 tal olika nivåindelade talanger innehållande.
 • Design av Assessment Center utbildningsmaterial.
 • Utvecklingsprogram kombinerat med praktiska Case.
 • Design av stora transformationsprogram med 3+2+4 dagars flexibelt lärande som stöd att utvecklas.
 • Design av och genomförande av ett 18 månaders Traineeprogram.
 • Design-, och genomförande av Ledningsgruppsutbildningar.
 • Design-, och genomförande av Leda effektiva team.

Kunder

Genom utbildning skapar vi anställningsbara medarbetare som gör arbetsgivaren attraktivare.