Skräddarsydd Pre- & Onboarding

Så utvecklades Emma i sin nya ledarroll

Ny ledarutmaning? Vi skräddarsyr din pre- och onboarding

Du och din situation är unik oavsett om du är en blivande ledare eller någon som nyligen startat ett nytt ledaruppdrag på en ny ledarnivå eller i en ny verksamhet. Vi ger dig rätt skräddarsydda ledarutveckling i det här viktiga skedet av din karriär. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet en viktig nyckeln till framgång i att skapa en individuellt anpassade förändringsresa i fyra steg som ger rätt effekt, se stegen nedan, du kan få ta del av den helt digitalt, analogt eller som mix av de båda.

När du väljer att samarbeta med oss, så får du professionella bidrag i din förändringsresa från erfarna ledare. Samarbetet ger dig ökad medvetenhet och nya perspektiv. Vi utmanar dig och håller fokus på resultat och framgång medan du lägger din tid och kraft på din förändringsresa. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och ”best practise” anpassat till dig och din situation. Vi är modiga tillsammans med dig och skapar ”next practise”. Är du redo?


Onboarding Ledare

Utvecklingsprogram för dig som är på väg eller har precis tagit nytt ansvar för hela eller en del av en organisation eller är en talang som ska förberedas för en ledar/chefsroll. Ex. vd, c-suit, affärsområdeschef, regionchef, verksamhetschef, divisionschef, avdelningschef, projektledare, gruppchef och teamleader.

Motiverad ledare som vil:l

• Vidareutveckla ett dynamiskt tankesätt.

• Förbereda ledare på nytt uppdrag, ansvar eller ny verksamhet.

• Hitta sitt sätt i sin nya roll på en ledningsnivå som hen inte har haft tidigare.

• Fokusera på kritiska utvecklingsområden utifrån samtal mellan ledare och hens chef eller styrelse.

Din skräddarsydda ledarutveckling vid pre & onboarding i 4 steg


STEG 1 - PARTNERSKAP
Samarbete - ROI - Förankring

STEG 2 - SKRÄDDARSY
Individuell - Mål - Coaching - Mindfullness - Digitalt/Analogt

STEG 3 - GENOMFÖRA
Motivation - Samspel - Uppföljning

STEG 4 - RESULTAT
Mål - ROI - Lärdomar

Emma, Affärsområdeschef

(Obs beskrivning av tjänst, ej verklig kund)

"Den ökande oron över att misslyckas och inte behärska jobbet kände jag inte var hållbar i längden.”

”Tillsammans med en extern och erfaren ledare skapades ett individuellt ledarutvecklingsprogram med fokus på min nya roll, utmaningar och utveckling. Det blev ett program med betoning på mentorstöd och råd, coaching och ”hemläxor” mellan mötena. Jag är inte mer än ett sms bort från någon som finns där för mig och min utveckling. Nu har jag funnit min inre styrka och jag känner mig mycket tryggare och säker på att det här kommer att gå bra, ja riktigt bra”

"Rädslan att misslyckas är nästan nere på noll och jag känner mig så trygg i att ha någon med mer erfarenhet att vända mig till (och som har tid ☺︎). Lärkurvan är brant just nu och jag älskar det”

Tillsammans med Peopletransition utveckla Emma sitt ledarskapet i att skapa effekt och nå mål genom de ledare som hon ledar samt att aktivt påverka hela verksamhetens strategiska planer och mål.

I samarbete med Peopletransition utveckla Emma sitt ledarskapet i att skapa resultat genom de ledare hon ledar och påverka strategiska planer.

Boka zoom möte om pre & onboarding ledare här
Kom i kontakt med oss här

Vi stärker chefer och ledare att nå resultat genom medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling.