Mindfullt Ledarskap

Utvecklas med Peopletransition

Vi skräddarsyr utveckling av mindfullt ledarskap!

Du och din situation är unik. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet en viktig nyckeln för att skapa en individuellt anpassad utveckling av Mindfullt ledarskap baserad på era behov.

Vi erbjuder:

• Företagsanpassade workshops

• Kortare och längre utbildningsprogram

• Webbutbildningar och e-learnings.

Miljön kan antingen vara digitalt, analogt eller som mix av de båda.

Mindfullt ledarskap

För dig som vill utbilda, inspirera och engagera en eller fler ledare genom skräddarsydda utbildningar inom mindfullt ledarskap. Det är ett praktiskt program för ledare och verksamheter som vill utveckla sin sociala och emotionella ledarskapsförmåga med stöd av aktuell hjärnforskning.

• Nya krav och behov på ett hållbart och hälsosamt ledarskap

• Skapa förutsättningar för ett effektivt medarbetarskap och ledarskap som är hållbart och hälsosamt

• Utveckla en inkluderande, tillitsfull och lärande kultur och organisation

• Bli en modernare och attraktivare arbetsgivare

Mindfullt ledarskap

Mindfullness betyder medveten närvaro och innebär att du avsiktligt uppmärksammar dina upplevelser av känslor, tankar och kroppsförnimmelser här och nu, i stunden, på ett nyfiket och accepterande sätt utan att döma eller värdera det du iakttar. Med hjälp av metoden mindfulness utvecklar du din förmåga att upptäcka, särskilja och förstå dina känslor och vad som orsakar dem och hur de påverkar dina tankar och beteenden. Med mindfulness utvecklar du ett tillstånd och förhållningssätt till dig själv och din omvärld som ger avspänning och återhämtning genom mental träning och medvetenhetsträning.

Genom själviakttagelse och ökad förmåga till självreglering stärker mindfulness din förmåga att hantera och använda dina känslor och tankar på ett framgångsrikt sätt. Mindfulness skapar härigenom förutsättningar för utveckling av emotionella intelligens vilket forskningen visar har en avgörande betydelse för vår förmåga att hantera vardagliga situationer och utmaningar och som är starkt förknippat med framgång och allmänt välbefinnande, där livsglädje spelar en stor roll. Du blir sann mot dig själv, ser vem du verkligen är och vad du verkligen vill och behöver, breddar ditt perspektiv och får nya konstruktiva och relevanta vägar till mål och syften som upplevs som hanterbara, begripliga och meningsfulla.

Med hjälp av Peopletransition skapar du förutsättningar för ett effektivt medarbetarskap och ledarskap som är hållbart och hälsosamt genom att öka era ledares förmåga i mindfullt ledarskap.

Boka kostnadsfri konsultation om mindfullt ledarskap här
Kom i kontakt med oss här

Ledarutveckling - Executive Coaching