Skräddarsydd ledarutveckling

Så utvecklade Hugo & Julia ledarförmågan

Vi skräddarsyr din ledarutveckling!

Du och din situation som ledare för en hel eller delar av en organisation är unik. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet en viktig nyckeln till framgång i att skapa en individuellt anpassade förändringsresa i 4 steg som ger rätt effekt, se stegen nedan, du kan få ta del av den helt digitalt, analogt eller som mix av de båda.

När du väljer att samarbeta med oss, så får du professionella bidrag i din förändringsresa från erfarna ledare. Samarbetet ger dig ökad medvetenhet och nya perspektiv. Vi utmanar dig och håller fokus på resultat och framgång medan du lägger din tid och kraft på din förändringsresa. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och ”best practise” anpassat till dig och din situation. Vi är modiga tillsammans med dig och skapar ”next practise”. Är du redo?

Boka zoom möte om ledarutveckling här
Kom i kontakt med oss här

Ledarutveckling

Skräddarsydd ledarutveckling för en eller flera ledare som leder medarbetare, andra ledare eller talanger som förbereds för en chefs och eller ledarroll. Ex. divisionschef, regionchef, avdelningschef, projektledare, gruppchef och teamleader.

Motiverade ledare som vill:

• Vidareutveckla ett dynamiskt tankesätt.

• Nå eller överträffa teamet eller verksamhetens mål.

• Utvecklas för att nå eller överträffa mål.

• Fokusera på kritiska utvecklingsområden i ledarskapsutvärderingar, personalenkät eller liknande.

Din skräddarsydda smarta ledarutveckling i 4 steg


STEG 1 - PARTNERSKAP
Samarbete - ROI - Förankring

STEG 2 - SKRÄDDARSY
Individuell - Mål - Coaching - Mindfullness - Digitalt/Analogt

STEG 3 - GENOMFÖR
Motivation - Samspel - Uppföljning

STEG 4 - RESULTAT
Mål - ROI - Lärdomar

Hugos berättelse, Gruppchef

"Jag kände en växande frustration över att inte få den utvecklingen jag ville i ledarskapskursen. Det var många timmar i kurslokalerna och inte så mycket jag kunde använda i min verklighet.”

"Jag gjorde ett nytt försök med ett individuellt program som fokuserade på mina mål, drivkrafter och utmaningarna i min ledarrollen. Nu har jag hittat mitt sanna jag, vem jag verkligen är, vad jag vill och vilka behov jag har. Nu har jag bättre självförtroende i att hantera mina ”surdegar” och att delegera. Jag känner mig mycket tryggare och är äntligen på rätt väg i min ledarutveckling och karriär."

Tillsammans med Peopletransition utvecklade Hugos självledarskap som ledare och sin förmåga att leda sitt team.

Julias berättelse, HR Chef

"Vi behövde verkligen utveckla vårt ledarskap för att kunna leverera vår affärsstrategi. Om vi fortsätter att rekrytera och utveckla våra ledare på samma sätt och med samma kriterier som förut kommer vi aldrig att kunna skapa rätt innovativa och mångsidiga miljö som vi eftersträvar. Det skulle innebära att nyckelkompetenser väljer en konkurrent och vi får svårt att möta kundernas krav på mer användarvänliga produkter och tjänster från oss.”

"Så det var inte en dag för sent att göra ett omtag och omdefiniera våra kritiska ledarkompetenser till ett modernt ledarskap som är mer hållbart, inkluderande och agilt. Det var inte lätt att hitta en samarbetspartner som verkligen förstod våra behov och kunde samarbeta både i utveckling av våra nya ledarkompetenser och genomföra ett program för att stärka förmågan hos oss. Men genom mitt nätverk kom jag i kontakt med en extern ledarutvecklare från Peopletransition – det var en riktigt bra matching!"

"Samarbetet, tjänsterna och resultatet levde verkligen upp till mina förväntningar. Äntligen har vi ledarprogram och utvecklingsinsatser på plats som stödjer verksamhetens mål och vision. Alla är supertaggade och vi ser redan tecken på att vi går åt rätt håll vad gäller att attrahera nyckelkompetenser och skapa öppna och tillitsfulla dialoger kring vad vi behöver ändra. Vi ser också en ökning i intäkter jämfört med förra året. Fantastiskt roligt!"

Tillsammans med Peopletransition och utifrån tydliga affärskritiska behov kunde Julia utveckla ledarskapet i sin verksamhet.

I samarbete med Peopletransition utvecklade Hugo förmågan att leda sig själv som ledare och att leda de i sitt team

Julia utvecklade ledarskapet i sin verksamhet utifrån tydliga affärskritiska behov.


Boka kort möte om ledarutveckling för chefer och ledare här
Kom i kontakt med oss här

Vi stärker chefer och ledare att nå resultat genom medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling.