Smart ledarutveckling

Vi skräddarsyr din smarta ledarutveckling!

Skräddarsydd smart ledarutveckling är anpassad efter dina och verksamhetens behov. Du utvecklar din förmåga att leda, samarbeta och motivera dina medarbetare. Du får rätt förutsättningar att bättre hantera de möjligheter och utmaningar som ledare dagligen ställs inför. Vi bidrar till din ledarutveckling i form av skräddarsydda aktiviteter och individuella möten med ledarutvecklare, coach och mindfulnessinstruktör i en säker och flexibel digital lärmiljö.

För ledare som:

• vill utveckla sin ledarförmåga, inte gå på kurs.

• är nya som ledare.

• har en ny roll och ökat ansvar.

• vill utveckla sitt team.

• behöver utveckla verksamhetens effektivitet och/eller produktivitet.

• behöver företagsanpassad ledarutveckling för en eller fler ledare och/talanger.

Skräddarsydda smart ledarutveckling i 4 steg


STEG 1 - PARTNERSKAP
Samarbete - ROI - Förankring

STEG 2 - SKRÄDDARSY
Mål - Coaching - Mindfullness

STEG 3 - GENOMFÖR
Motivation - Samspel - Uppföljning

STEG 4 - RESULTAT
Mål - ROI - Lärdomar

Hugos berättelse, Gruppchef

"Jag kände en växande frustration över att inte få den utvecklingen jag ville i ledarskapskursen. Det var många timmar i kurslokalerna och inte så mycket jag kunde använda i min verklighet.”

"Jag gjorde ett nytt försök med ett individuellt program som fokuserade på mina mål, drivkrafter och utmaningarna i min ledarrollen. Nu har jag hittat mitt sanna jag, vem jag verkligen är, vad jag vill och vilka behov jag har. Nu har jag bättre självförtroende i att hantera mina ”surdegar” och att delegera. Jag känner mig mycket tryggare och är äntligen på rätt väg i min ledarutveckling och karriär."

Tillsammans med Peopletransition utvecklade Hugos självledarskap och sin förmåga att leda sitt team.


Obs. Baseras inte på en verklig person då vi behandla all sådan information med största försiktighet. Syftet är att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt beskriva smart ledarutveckling och samarbetet.

Julias berättelse, HR Chef

"Vi behövde verkligen utveckla vårt ledarskap för att kunna leverera vår affärsstrategi. Om vi fortsätter att rekrytera och utveckla våra ledare på samma sätt och med samma kriterier som förut kommer vi aldrig att kunna skapa rätt innovativa och mångsidiga miljö som vi eftersträvar. Det skulle innebära att nyckelkompetenser väljer en konkurrent och vi får svårt att möta kundernas krav på mer användarvänliga produkter och tjänster från oss.”

"Så det var inte en dag för sent att göra ett omtag och omdefiniera våra kritiska ledarkompetenser till ett modernt ledarskap som är mer hållbart, inkluderande och agilt. Det var inte lätt att hitta en samarbetspartner som verkligen förstod våra behov och kunde samarbeta både i utveckling av våra nya ledarkompetenser och genomföra ett program för att stärka förmågan hos oss. Men genom mitt nätverk kom jag i kontakt med en extern ledarutvecklare från Peopletransition – det var en riktigt bra matching!"

"Samarbetet, tjänsterna och resultatet levde verkligen upp till mina förväntningar. Äntligen har vi ledarprogram och utvecklingsinsatser på plats som stödjer verksamhetens mål och vision. Alla är supertaggade och vi ser redan tecken på att vi går åt rätt håll vad gäller att attrahera nyckelkompetenser och skapa öppna och tillitsfulla dialoger kring vad vi behöver ändra. Vi ser också en ökning i intäkter jämfört med förra året. Fantastiskt roligt!"

Tillsammans med Peopletransition och utifrån tydliga affärskritiska behov kunde Julia utveckla ledarskapet i sin verksamhet.


Obs. Baseras inte på en verklig person då vi behandla all sådan information med största försiktighet. Syftet är att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt beskriva smart ledarutveckling och samarbetet.

I samarbete med Peopletransition utvecklade Hugo förmågan att leda sig själv och att leda de i sitt team.

Julia utvecklade ledarskapet i sin verksamhet utifrån tydliga affärskritiska behov.


Boka kostnadsfri konsultation om smart ledarutveckling här
Kom i kontakt med oss här

Vi stärker chefer och ledare att nå resultat genom medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling.