Learning change consulting

Peopletransition har lång erfarenhet av att driva förändringsprojekt och kan hjälpa ditt företag inom förändring. Många gånger ligger utmaningen i att hantera en förflyttning, oavsett om det handlar om en utveckling av HR organisation, ett learning system, driva utveckling av en akademi eller att onboarding-processen behöver moderniseras. Det gemensamma med de olika områdena är att förändringen kräver att människan får rätt förutsättningar att lära sig nya arbetssätt och att förhålla sig till en ny verklighet.

Förändring behöver ny kunskap

Vi tror som så många andra stora ”think tank” pratar om att det kommer bli stora omställningar framöver då nya kunskaper behöver byggas.

Enligt World Economic Forum så kommer framtida färdigheter som växer snabbast vara:

  1. Analytiskt tänkande och innovation
  2. Aktivt lärande och lärande strategier
  3. Kreativitet, originalitet och initiativförmåga

Våra förändringsprojekt

Vi har jobbat med allt ifrån stora till små förändringsprojekt, t.ex;

  1. HR transformation
  2. Utvecklat Kompetensramverk
  3. Tagit fram stora Akademier
  4. Byggt stora utvecklingsprogram som löpt flera år

Det gemensamma i alla dessa förändringsprojekt är att det i förändring uppstår lärande och att alla behöver aktivt lära nytt och hitta nya lärande strategier. Vår erfarenhet är att utbildning är en motor till att bygga nytt och att utvecklas.

Kontakta oss

Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa ditt företag genom förändring.

Godkännande:

7 + 1 =