Flexibelt lärande

Flexibelt lärande är för oss utifrån individens behov och med den metod som passar hens lärstil bäst. Även om vi vet att digital utbildning lämpar sig bäst för vissa sammanhang och klassrum för andra så tror vi att i kombinationen finns förutsättningar att skapa den maximala nyttan sett ur ett perspektiv av lärande.

Flexibilitet skapas också om den kan distribueras och nås 24/7 utan några som helst begränsningar. Om det skapas en återkommande lust att lära sig mer så har vi gjort allt rätt. Vi kan för våra kunder lösa det genom Learnster som är vår primära lärplattform som vi jobbar i.

Utbildningsdesign

Peopletransition har jobbat med utbildning sedan 2008. Vi vet hur kundernas behov omsätts i praktiska effektfulla utbildningsprogram, enskilda kurser eller andra stora akademier.

Vi börjar i målgruppen och genom vår lärstilsenkät så kan vi tydligt visa våra kunder vilken metod som väger tyngst men också ur den kan varieras genom att jobba med alla delar.

Genom en tydlig arbetsprocess jobbar vi oss fram till ett slutresultat som alltid utgår ifrån den som ska lära sig något nytt. Vi tittar på vilka delar som kan förstärka lärande och vi strävar alltid att göra känslan central. Vi vet, med erfarenhet, att om man har roligt och det finns lust, där skapas det också lärande som stannar kvar i medarbetaren. Hållbart lärande stavas med andra ord tanke + känsla + relation.

Mer om flexibelt lärande

Utbilda dina anställda med video!

Det är bra att samla ihop den kunskap som många av dina nyckelpersoner sitter på i verksamheten så att fler kan lära sig. Det är viktigt att dela kunskap och att lära sig av varandra. Video är en bra bärare av lärande, kanske inte enkom det enda men en viktig sådan....

Fyll i nedan för att få veta mer

För att läsa vår policy för personuppgifter, klicka här. Godkänner du behandling och registrering av ovan uppgifter?

Jag godkänner att Peopletransition sparar och behandlar mina uppgifter i analys-, marknads-, och profileringssyften.

Genom utbildning skapar vi anställningsbara medarbetare som gör arbetsgivaren attraktivare.