Flexibelt lärande

Flexibelt lärande är för oss utifrån individens behov och med den metod som passar hens lärstil bäst. Även om vi vet att digital utbildning lämpar sig bäst för vissa sammanhang och klassrum för andra så tror vi att i kombinationen finns förutsättningar att skapa ett den maximala nyttan sett ur ett perspektiv av lärande.

Flexibilitet skapas också om den kan distribueras och nås 24/7 utan några som helst begränsningar, skapar den en återkommande lust att lära sig mer så har vi gjort allt rätt. Vi kan för våra kunder lösa det problemet genom Learnster som är vår primära lärplattform vi jobbar i.

Utbildningsdesign

Peopletransition har jobbat med utbildning sedan 2008. Vi vet hur kundernas behov omsätts i praktiska effektfulla utbildningsprogram, enskilda kurser eller andra stora akademier.

Vi börjar i målgruppen och genom vår lärstilsenkät så kan vi tydligt visa våra kunder vilken metod som väger tyngst men också ur den kan varieras genom att jobba med alla delar.

Genom en tydlig arbetsprocess jobbar vi oss fram till ett slutresultat som alltid utgår ifrån den som ska lära sig något nytt. Vi tittar på vilka delar som kan förstärka lärande och vi strävar alltid att göra känslan central. Vi vet, med erfarenhet, att om man har roligt och det finns lust, där skapas det också lärande som stannar kvar i medarbetaren. Hållbart lärande stavas med andra ord tanke + känsla + relation.

Vill du veta mer om flexibelt lärande? Fyll i så berättar vi mer!

6 + 4 =

Genom utbildning skapar vi anställningsbara medarbetare som gör arbetsgivaren attraktivare.