Flexibelt lärande

Flexibelt lärande är för oss utifrån individens behov och med den metod som passar hens lärstil bäst. Även om vi vet att digital utbildning lämpar sig bäst för vissa sammanhang och klassrum för andra så tror vi att i kombinationen finns förutsättningar att skapa den maximala nyttan sett ur ett perspektiv av lärande.

Flexibilitet skapas också om den kan distribueras och nås 24/7 utan några som helst begränsningar. Om det skapas en återkommande lust att lära sig mer så har vi gjort allt rätt. Vi kan för våra kunder lösa det genom Learnster som är vår primära lärplattform som vi jobbar i.

Vi skapar flexibelt lärande som ger er följande fördelar:

  • Individuellt lärande blir tydligare
  • lära när det bäst passar individen
  • lätt att uppdatera kursmaterial
  • ökad läreffekt med blandade pedagogik
  • engagemanget höjs när man kan kontrollera sin studietakt
  • tar hänsyn till medarbetarens lärstil

Kontakta oss

Vi berättar gärna hur vi arbetar med flexibelt lärande.

Godkännande:

10 + 14 =

Mer om flexibelt lärande