Skräddarsydd exekutiv ledarutveckling

Så utvecklades Erik med nya krav

"Vi skräddarsyr din exekutiva ledarutveckling!"

Du och din situation som ledare för en hel eller delar av en organisation är unik. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet en viktig nyckeln till framgång i att skapa en individuellt anpassade förändringsresa i 4 steg som ger rätt effekt, se stegen nedan, du kan få ta del av den helt digitalt, analogt eller som mix av de båda.

När du väljer att samarbeta med oss, så får du professionella bidrag i din förändringsresa från erfarna ledare. Samarbetet ger dig ökad medvetenhet till nya perspektiv.Vi utmanar dig och håller fokus på resultat och framgång så du kan lägga din tid och kraft på din förändringsresa. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och ”best practise” anpassat till dig och din situation. Vi är modiga tillsammans med dig och skapar ”next practise”. Är du redo?

Boka zoom möte om ledarutveckling här
Kom i kontakt med oss här

Exekutiv ledarutveckling

Skräddarsytt utvecklingsprogram som vässar ditt exekutiva ledarskap på ett smart sätt. Passar dig som är chef och ledare med ansvar för hela eller delar av en större organisation och som leder genom andra chefer och ledare. Ex. VD, affärsområdeschef, regionchef och verksamhetschef eller liknande.

Motiverade ledare som vill:

• Vidareutveckla ett dynamiskt tankesätt.

• Utvecklas för att genomföra affärstrategin.

• Utvecklas för att nå uppsatta mål.

• Fokusera på kritiska utvecklingsområden i ledarskapsutvärderingar, personalenkät eller liknande.

Din skräddarsydda exekutiva ledarutveckling i 4 steg


STEG 1 - PARTNERSKAP
Samarbete - ROI - Förankring

STEG 2 - SKRÄDDARSY
Individuell - Mål - Coaching - Mindfullness - Digitalt/Analogt

STEG 3 - GENOMFÖR
Motivation - Samspel - Uppföljning

STEG 4 - RESULTAT
Mål - ROI - Lärdomar

Eriks berättelse, vd

” ”Erik, hur känner du för den uppdaterade strategin?”. Det var tydligt vad min ordförande menade med frågan efter styrelsemötet. Företaget behövde växla upp för att fortsätta vara attraktiv på marknaden vilket skulle innebära ännu större krav på mig i min redan stressiga situation. Min ordförande förstod vad jag behövde och ordnade ett möte med en ledarutvecklare från Peopletransition.”

”Det var utvecklande från första mötet med coachen, vi gick igenom strategi, resultatkrav och verksamheten för att sen ta fram en plan för att utveckla mitt ledarskap, tydliggöra mina mål och krav på innovation och förändring som var specifikt för mig. Vi hade ett tätt samarbete både i och mellan coach sessionerna. Vi definierade tydliga aktiviteter som jag jobbade igenom till nästa session. Jag deltog även i två utbildningar på en läroplattform som var mycket givande.”

”Fast inget hade varit möjligt om jag inte hade blivit bättre på att hantera alla stressiga situationer på ett mer balanserat och konstruktivt sätt genom Peopletransitons mindfulness program. Det passade mig mycket bra att utvecklas tillsammans med Peopletransitions öppna och tillåtande miljö att utforska, reflektera och bli utmanad på tankar och idéer. Det har verkligen utvecklat mig personligen och verksamheten på ett positivt sätt.”

I samarbete med Peopletransition utvecklade Erik ett mer hållbart ledarskap genom en ökad förmåga att hantera stress och att anpassa sig till nya krav.

Boka zoom möte om exekutiv ledarutveckling här
Kom i kontakt med oss här

Vi stärker chefer och ledare att nå resultat genom medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling.