Enkätsystem

Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  • Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  • Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  • Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Vinsten med enkäter

Att gå ifrån okunskap till kunskap är något som vi vill uppnå med våra enkäter. Vinsten med våra enkäter och frekventa pulsmätningar är att de skapar tydligt underlag för förändringar och lust att agera som i sin tur skapar affärsresultat. Vi tror att det som mäts blir gjort. Vi tror också att vinsten med att mäta är att göra det frekvent och inte en gång om året.
Vi skapar enkäter som görs och ägs hos chefer/ledare i hela organisationen. Vi kan skräddarsy minder så kallade pulsmätningar som varje chef/ledare kan göra mer frekvent och på så sätt öka möjligheten att det önskvärda beteendet blir starkare.

Hur vi jobbar med enkäter

Peopletransition tar fram enkäter i linje med våra kunders behov och de områden som vi finns inom; attraktiva arbetsgivare och modernt lärande. Vi jobbar tätt ihop med våra kunder för att ta fram relevanta mätningar och enkäter.

 

Färdiga enkäter och program idag

Lärstilsenkät

Lärstilsenkät är den sista i vår svit att enkäter som vi utvecklat fram i nära samarbete med vad våra kunder efterfrågar. Målgruppen för att köpa lärstilsenkät och jobba med lärstilsrapporterna är exempelvis alla utbildarna som vill veta och anpassa pedagogiken i utbildningsprogrammen så att alla lärstilar tillgodoses. Det är också viktigt för individen själv att veta vad som både hindrar och stimulerar sitt lärande så att rätt lärmiljö skapas.

Vi står just nu i det skedet att vi behöver fler som vill göra lärstilsenkäten så kontakt oss om du vill delta i validering av vår utformning av frågor.

Kontakta oss på kontakt@peopletransition.com för en offert på lärstilsenkät.

HR Audit enkät

Vi har genom åren gjort ett 40 tal HR Audit för bolag som alla efterfrågar någon form av NU- läge som de kan utgå ifrån och därifrån börja systematiska arbeta utifrån tydliga mål.

Nu har utvecklat en ny rapport och tillhörande enkät som skapar än tydligare handlingsplan för vad du ska börja jobba med. Vår erfarenhet ifrån alla de bolag vi har undersökt så är det inom området Utveckla medarbetare som lyser mest rött. Det är områdena; Finns det en tydlig plan för hur ni ska kompetensutveckla era medarbetare? Finns det avtal med utbildningsleverantörer och följs utbildningsinsatserna upp? Vi på Peopletransition tror också att medarbetaren själva driver och vill ha individualiserad utbildning som svarar upp på ”Just in time learning”

Vi på Peopletransition har också utvecklat processer och över 130stycken dokument i form av mallar och checklistor som alla stödjer de mest vanligt förekommande behoven i en verksamhet.

Kontakta oss på kontakt@peopletransition.com för en offert på HR Audit enkät och och tillhörande mall/processtöd.

Teameffektivitetsenkät

Vi har idag redan möjlighet att för kunders räkning genomföra teameffektivitetenkät kopplat till ett två dagarsprogram som bygger på resultatet av rapporten.

Hör av dig nedan om du vill få ett förslag på upplägg med Teameffektivitetsenkät + två dagars utbildning alternativt 1dag och E-learning.

Kontakta oss på kontakt@peopletransition.com för en offert på program och enkät.