E-learningproduktion

E-learning omfattar allt lärande som sker med hjälp av digitala verktyg. Med lång erfarenhet inom både e-learningproduktion och utbildningsplanering har vi den kompetens som behövs för att hjälpa dig och ditt företag att optimera lärandet med hjälp av t ex film, webbkurser och e-learningproduktioner.

Utbildningsfilmer

Med film tar ni företagets lärande till nya nivåer. Vi hjälper er att spela in filmer som passar utbildningssyftet. Här nedan är några exempel på filmer som är vanliga inom e-learning.

INSTRUKTIONSFILM

För att visa olika moment kan man spela in en instruktionsfilm som visar steg för steg. För kursdeltagaren är det ett bra sätt att kunna pausa och gå tillbaka för att se de olika detaljerna i momenten.

SKÄRMINSPELNING

I kurser som visar hur t ex en programvara eller ett system fungerar så brukar man göra en skärminspelning (screencast), dvs en  inspelning av det som händer på datorskärmen när en  användare utför vissa åtgärder. Till detta spelas en röst in som förklarar.

PRESENTATIONSFILM

I en presentationsfilm kan en person från företaget hålla ett föredrag med eller utan en powerpoint-presentation i bakgrunden. Ett mycket bra sätt att förmedla kunskap eller annan information i en webbkurs.

Webbkurs, e-learning eller digital utbildning

Det finns många namn för digitalt lärande, men gemensamt är att det handlar om att optimera lärandet genom att använda digitala verktyg.

Vi hjälper gärna till att antingen flytta gammalt material till en ny plattform eller att digitalisera material som kanske nu finns i pappersform.

WEBBKURS

E-LEARNING

E-learningproduktion i Articulate Storyline

Lärplattform

Många företag sitter fast i föråldrade LMS som inte möter nutidens utbildningskrav på lärande. Om ni har behov av en helt ny lärplattform så erbjuder vi Learnster, en skräddarsydd lösning för blandade lärmiljöer och som fungerar både för enstaka kurser, program och för intern utbildning på företag.

Vi har kunskap om och erfarenhet av många olika LMS och lärplattformar, t ex Learnster, Cornerstone, Netcompetence, Coursio, TicTac och Learnifier. Vi utgår från ditt företags behov vid val av system.

 

Genom utbildning skapar vi anställningsbara medarbetare som gör arbetsgivaren attraktivare.