Coaching

För Chefer och Projektledare

"Vi har den coach du söker"

Vi förstår att du är upptagen och uppvaktad från olika håll i dessa ovanliga tider och att det av många anledningar kan finnas behov av att få andra perspektiv på en eller fler frågor du fokuserar på. Därför erbjuder vi dig att få tillgång till en coach som kan ge dig nya perspektiv och opolitiskt utmana dina tankar, perspektiv, föreställningar och åsikter.

Du träffar din coach i en säker webbaserad miljö online för videokonferens eller över telefon på tider som passar dig - så du får tillgång till en samtals- och sparringpartner nära men på distans. Självklart är coachen certifierad och följer ICF´s internationella etiska regler var gäller tystnadsplikt och hur information från möten hanteras.

För dig i behov av att te.x.

• få ny tankar och perspektiv på aktuella och prioriterade frågor, problem och utmaningar.

• en person med erfarenhet och med goda intentioner utmanar dig

• utveckla din fulla potential för denna och/eller framtida ledarroll

• annat behov som du tar när vi talas vid

• utveckla en eller fler ledare i din verksamhet

Skräddarsydd Coaching för Chefer & Ledare i 4 steg


STEG 1 - PARTNERSKAP

Samarbete - ROI - Förankring

STEG 2 - SKRÄDDARSY

Mål - Coaching - Mindfulness

STEG 3 - GENOMFÖR

Motivation - Samspel - Uppföljning

STEG 4 - RESULTAT

Mål - ROI - Lärdomar

Eriks berättelse, VD

” ”Erik, hur känner du för den uppdaterade strategin?”. Det var tydligt vad min ordförande menade med frågan efter styrelsemötet. Företaget behövde växla upp för att fortsätta vara attraktiv på marknaden vilket skulle innebära ännu större krav på mig i min redan stressiga situation. Min ordförande förstod vad jag behövde och ordnade ett möte med en executive coach från Peopletransition.”

”Det var utvecklande från första mötet med coachen, vi gick igenom strategi, resultatkrav och verksamheten för att sen ta fram en plan för att utveckla mitt ledarskap, tydliggöra mina mål och krav på innovation och förändring som var specifikt för mig. Vi hade ett tätt samarbete både i och mellan coach sessionerna.”

”Fast inget hade varit möjligt om jag inte hade blivit bättre på att hantera alla stressiga situationer på ett mer balanserat och konstruktivt sätt genom Peopletransitons mindfulness program. Det passade mig mycket bra att utvecklas tillsammans med Peopletransitions öppna och tillåtande miljö att utforska, reflektera och bli utmanad på tankar och idéer. Det har verkligen utvecklat mig personligen och verksamheten på ett positivt sätt.”

Obs. Vi behandla all information om chefer, ledare och deras organisationer med största försiktighet och sekretess vilket gör att personen i exemplet ovan heter något annat.

I samarbete med Peopletransition utvecklade Erik ett mer hållbart ledarskap genom en ökad förmåga att hantera stress och att anpassa sig till nya krav.

Boka kostnadsfri konsultation om coaching här
Kom i kontakt med oss här

Vi stärker chefer & ledare genom coaching