Coachande Ledarskap

Utvecklas med Peopletransition

Vi skräddarsyr utveckling av coachande ledarskap!

Du och din situation är unik. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet en viktig nyckeln för att skapa en individuellt anpassad utveckling av coachande ledarskap baserad på era behov.

Vi erbjuder:

• Företagsanpassade workshops

• Kortare och längre utbildningsprogram

• Webbutbildningar och e-learnings.

Miljön kan antingen vara digitalt, analogt eller som mix av de båda.

Coachande ledarskap

För dig som vill utbilda, inspirera och engagera en eller fler ledare genom skräddarsydda utbildningar inom coachande ledarskap. Det här är en praktiskt utbildning för ledare och verksamheter som vill utveckla sin coachande förmåga och ett coachande förhållningssätt.

• "Nya krav och behov av ett coachande ledarskap"

• "Skapa nya förutsättningar för att ta tillvara på medarbetares fulla potential"

• "Utveckla en mer inkluderande, lärande kultur och organisation"

• "Bli en modernare och attraktivare arbetsgivare"

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap ger dig en metod och förhållningssätt som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att större eget ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.

Ett coachande ledarskap skapar förutsättningar för att medarbetarna kan nå sitt fulla potential och förbättra förmågan att ta sitt ansvar för att nå uppsatta mål. Det ökar också trivsel på arbetsplatsen, till sina arbetsuppgifter och till dig som chef och ledare.

Om du har ambitioner och är redo att delta helhjärtat med full närvaro i ditt skräddarsydda program, står du väl rustad för att coacha och leda dina medarbetare och dig själv i vardagen.

Med hjälp av Peopletransition skapar du förutsättningar för att ta tillvara på medarbetarnas fulla potential genom att öka ledarnas förmåga att coach både sig själv och andra.

Med hjälp av Peopletransition skapa du förutsättningar för att ta tillvara på medarbetarnas fulla potential genom att öka era ledares förmåga att coacha medarbetarna och sig själva.

Boka kostnadsfri konsultation om coachande ledarskap här
Kom i kontakt med oss här

Ledarutveckling - Executive Coaching