Våra tjänster

Genom kombinationer av våra digitala och analoga insatser skapas hållbar kunskap.

Learning change consulting

Peopletransition har lång erfarenhet av att driva förändringsprojekt och kan hjälpa ditt företag inom förändring. Många gånger ligger utmaningen i att hantera en förflyttning. Förändringen kräver att människan får rätt förutsättningar att lära sig nya arbetssätt och att förhålla sig till en ny verklighet.

Learning content-produktion

Med lång erfarenhet inom både produktion av learning content och utbildningsplanering har vi den kompetens som behövs för att hjälpa dig och ditt företag att optimera lärandet.

Lärplattformen Learnster

Vi arbetar med Learnster både när vi gör våra egna utbildningar och rekommenderar den till kunder som har behov av en modern lärplattform. Plattformen stödjer både distanskurser och klassrumskurser och är därför anpassad till flexibelt lärande. Den har stort fokus på användarvänlighet – både för användaren och administratören.

Flexibelt lärande

Flexibelt lärande är för oss utifrån individens behov och med den metod som passar hens lärstil bäst. Även om vi vet att digital utbildning lämpar sig bäst för vissa sammanhang och klassrum för andra så är det kombinationen som oftast skapar det bästa lärandet.

Enkätsystem

Vinsten med våra enkäter och frekventa pulsmätningar är att de skapar tydligt underlag för förändringar och lust att agera som i sin tur skapar affärsresultat. Vi tror att det som mäts blir gjort.