Tjänster

Utvecklas med Peopletransition

 

Hur vill du utvecklas?

Vi erbjuder smart ledarutveckling och coaching med hållbar effekt för en eller fler chefer och ledare i samma organisation. Vi erbjuder även chefer och ledare att utveckla sin förmåga till ett coachande ledarskap eller mindfullt ledarskap. Det är utbildningar som varvar teori och praktik för fyra eller fler chefer och ledare. Allt sker online i vår flexibal digitala lärmiljö där chefer och ledare har ett tätt samarbete med en av våra ledarutvecklare före, under och efter utbildningen - vi finns nära på distans.

 

Smart ledarutveckling i 4 steg


Steg 1 - Partner

Samarbete - ROI - Förankring


Steg 2 - Skräddarsy

Mål - Coaching - Mindfulness


Steg 3 - Genomför

Motivation - Samspel - Uppföljning


Steg 4 - Resultat

Mål - ROI - Lärdomar

4 steg - Aktiviteter

Ingår i ett smart ledarutvecklingsprogram.
Tilläggstjänst tydliggörs i beskrivning av uppdraget och godkänns av beställaren.
Ett kostnadsfritt inledande samtal mellan beställare och ledarutvecklare om behov av ledarutveckling samt förutsättningar för samarbete.
Ledarutvecklaren tar fram en beskrivning av uppdraget inklusive ev. tilläggstjänster samt estimerad kostnad för godkännande av beställaren.
Ett utvecklingsmöte mellan ledare och ledarutvecklare när.
Ett utvecklingsmöte mellan ledare och ledarutvecklare.
Ett 3 parts utvecklingsmöte mellan ledare, hens chef och ledarutvecklare. Tillvalstjänst *.
Programlängd 8-10v ca 2-6h veckan, omfång och innehåll kan växla beroende på personlig plan.
En enkät eller test utifrån behov ex. personlighetstest, kartlägga drivkrafter och värderingar etc. inkl. återkoppling till ledaren. Tillvalstjänst *.
En teamenkät eller 360 graders återkoppling. Inklusive återkoppling. Tillvalstjänst *.
Ett utvecklingsmöte om skräddarsydd utvecklingsplan mellan ledare och ledarutvecklare.
Programlängd 8-10v ca 2-6h veckan, omfång och innehåll kan växla bereonde på personlig plan.
Tillgång till lärplattform och digitala aktiveter och resurser för ledarutveckling under programmet.
Möjiighet att boka ett coachingmöte i veckan med ledarutvecklare via video eller telefon. Max 10 möten a`55min, fler möten som *tillvalsatjänst.
Tillgång till chatt för frågor kring programmet med ledarutvecklare som svarar inom 24h på vardagar.
Kompetenshöjande aktiviteter genom lärplattform inom ex personligt mindfullness upplägg, riktadade e-learning utbildningar, micro learnings och webbinars. Max 4 aktiveteter, fler aktivteter som *tillvalstjänst.
Ett 3 parts uppföljningsmöte efter halva programmet mellan ledare, hens chef och ledarutvecklare. * Tillvalstjänst.
Resultatmöte mellan ledare och ledarutvecklare.
Ett 3 parts resultatmöte mellan ledare, hens chef och ledarutvecklare. *Tillvalstjänst.
Ett resultatuppföljningsmöte beställare och ledarutvecklare.

Vi företagsanpassar våra tjänster

Ledarnas och verksamhetens behov i fokus.

Vi skapar en unika mix av Ledarutveckling, Upskilling, Coaching, Mindfullnes och co-creation
Allt online i en flexibel och säker digital lärmiljö från Peopletransition
Kontakta oss

Anpassar tjänster för en eller fler chefer & projektledare

Ledarnas och verksamhetens behov i fokus.

Vi skapar en unika mix av Ledarutveckling, Upskilling, Coaching, Mindfullnes och co-creation
Allt online i en flexibel och säker digital lärmiljö från Peopletransition
Kontakta oss

Individanpassning av våra tjänster

Ledaren och verksamhetens behov i fokus.

Vi skapar en unika mix av Ledarutveckling, Upskilling, Coaching, Mindfullnes och co-creation
Allt online i en flexibel och säker digital lärmiljö från Peopletransition
Kontakta oss

Kontakta oss för samarbeten och uppdrag

Välj mellan två sätt nedan eller som det passar dig.


Boka möte

Vi stärker chefer och ledare att nå resultat genom medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling.