UTVECKLAS MED PEOPLETRANSITION

Utveckla Mindfullt Ledarskap

VI skräddarsyr utveckling av Mindfullt Ledarskap!

Du och din situation är unik därför samarbetet med dig och din verksamhet för att skapa en individuellt anpassade utveckling av Mindfullt ledarskap hos er utifrån era behov.

"Exempel på vad vi kan erbjuder är företagsanpassade workshops, korts och längre Mindfullness program, Mindfullness över webb, podd och e-learning.

Våra tjänster -

"Vad kan vi göra för dig?"Mindfullt Ledarskap

För dig som vill utbilda, inspirera och engagera en eller fler ledare genom skräddarsydda utbildningar inom mindfullt ledarskap. Detta är ett praktiskt utbildningsprogram för ledare och verksamheter som vill utveckla sin sociala och emotionella ledarskapsförmåga med stöd av aktuell hjärnforskning.


Nya krav och behov på ett hållbart och hälsosamt ledarskap


Skapa förutsättningar för ett effektivt medarbetarskap och ledarskap som är hållbart och hälsosamt


Utveckla en inkluderande, tillitsfull och lärande kultur och organisation.


Bli en modern och attraktiv arbetsgivare

Jag vill kontakta/bli kontaktad om mindfullt ledarskap- klicka här.

Mindfullt Ledarskap

Mindfullness betyder medveten närvaro och innebär att du avsiktligt uppmärksammar dina upplevelser av känslor, tankar och kroppsförnimmelser här och nu, i stunden, på ett nyfiket och accepterande sätt utan att döma eller värdera det du iakttar. Med hjälp av metoden mindfulness utvecklar du din förmåga att upptäcka, särskilja och förstå dina känslor och vad som orsakar dem och hur de påverkar dina tankar och beteenden. Med mindfulness utvecklar du ett tillstånd och förhållningssätt till dig själv och din omvärld som ger avspänning och återhämtning genom mental träning och medvetenhetsträning. Genom själviakttagelse och ökad förmåga till självreglering stärker mindfulness din förmåga att hantera och använda dina känslor och tankar på ett framgångsrikt sätt. Mindfulness skapar härigenom förutsättningar för utveckling av emotionella intelligens vilket forskningen visar har en avgörande betydelse för vår förmåga att hantera vardagliga situationer och utmaningar och som är starkt förknippat med framgång och allmänt välbefinnande, där livsglädje spelar en stor roll. Du blir sann mot dig själv, ser vem du verkligen är och vad du verkligen vill och behöver, breddar ditt perspektiv och får nya konstruktiva och relevanta vägar till mål och syften som upplevs som hanterbara, begripliga och meningsfulla.

FÖLJ OSS @PEOPLETRANSITION