SKRÄDDARSYDD LEDARUTVECKLING

Så utvecklade Julia ledarskapet i sin organisation och Hugo sitt eget ledarskap

VI skräddarsyr din ledarutveckling!

Du och din situation som ny eller erfaren ledare över medarbetar eller andra ledare är unik. Därför är samarbetet med dig och din verksamhet för att skapa ett skräddarsytt och smartare ledarutvecklinsprogramen. Det är en mycket viktig nyckeln till framgång i en skräddarsydd och individuellt anpassade förändringsresa i 4 steg som ger rätt effekt, se stegen nedan.

När du väljer att samarbeta med oss, så får du professionella bidrag i din förändringsresa från erfarna ledare. Samarbetet ger dig ökad medvetenhet, nya perspektiv och tydligt ansvar och någon som utmanar dig, så du kan lägga din tid och kraft i din förändringsresa. Vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och ”best practise” anpassat till dig och din situation, vi är modiga tillsammans med dig och skapar ”next practise”.

Intresserad att veta mer? Ta del av hur vi samarbetat med ledarna Julia, HR Chef, Hugo, Gruppchef.

Våra tjänster -

"Vad kan vi göra för dig?"

Ledarutveckling i 8 steg!

Steg 1 - Partnerskap Du matchas med en ledarutvecklare utifrån dina behov.

Steg 2 - Utforska Träffar ledarutvecklare för att utforska och sätta ramar för samarbetet

Steg 3 - Mål Klargör din och din chefs/ansvarigs önskade mål och resultat av utvecklingsresan. Vi sätter tydliga uppföljningsbara mål och använder oss av era verksamhetsresultat, personalenkäter, ledarskapsutvärderingar, personlighetstester etc. eller våra tester och nyckeltal inom området.

Steg 4 - Skräddarsy Tar fram ett förslag på utvecklingsprogram för att förändra nuläge till önskade mål och resultat.

Steg 5 - Kontrakt Kontrakterar utvecklingsresan med dig och din chef/ansvarigs.

Steg 6 - Genomför Genomför utvecklingsresan tillsammans med din ledarutvecklare.

Steg 7 - Avstämning Avstämning med din chef/ansvarig om hur du ligger till mot utvecklingsplan.

Steg 8 - Resultat Uppföljning av dina och din/ chef /ansvarigs mål och önskat resultat. -Fira framgång!

Julia - HR Chef

"Vi behövde verkligen utveckla vårt ledarskap för att kunna leverera vår affärsstrategi. Om vi fortsätter att rekrytera och utveckla våra ledare på samma sätt och med samma kriterier som förut kommer vi inte bygga upp den rätta innovativa miljön och inte heller attrahera nyckelkompetens eller möta kundernas krav på mer användarvänliga produkter och tjänster från oss.”


”Så det var inte en dag för sent att göra ett omtag och omdefiniera våra kritiska ledarkompetenser till ett modernt ledarskap som är mer hållbart, inkluderande och agilt. Det var inte lätt att hitta en samarbetspartner som verkligen förstod våra behov och kunde samarbeta både i utveckling av våra nya ledarkompetenser och genomföra ett program för att stärka förmågan hos oss. Men genom mitt nätverk kom jag i kontakt en extern ledarutvecklare från Peopletransition – det var en riktigt bra matching!”

"Samarbetet och resultatet levde verkligen upp till mina förväntningar på ett äkta skräddarsytt och flexibelt ledarskaps- och utvecklingsprogram. Äntligen har vi ledarprogram och utvecklingsinsatser på plats som stödjer våra mål och vision. Alla är supertaggade och vi ser redan tecken på att vi går åt rätt håll vad gäller att attrahera nyckelkompetenser och skapa öppna och tillitsfulla dialoger kring vad vi behöver ändra. Vi ser också en ökning i intäkter jämfört med förra året. Fantastiskt roligt!”

Med hjälp av Peopletransition utveckla Julia Ledarskapet i sin verksamhet utifrån tydliga affärskritiska behov. Läs mer om våra program här eller kontakta/bli kontaktad här.

Hugo - Gruppchef

"Jag kände en växande frustration över att inte utvecklas i rätt riktning i den gruppledda ledarskapskursen. Det var många timmar i kurslokalerna och jag lärde mig inte särskilt mycket som var användbart i min verklighet. Jag gjorde ett nytt försök med ett individuellt anpassat program som fokuserade enbart på de mål, drivkrafter och utmaningarna som är särskilt viktiga för mig i min ledarroll. Jag fick även välja om jag ville ha IRL möten eller en blandning av IRL och digitala möten”>


"Nu förstår jag vad de underliggande anledningar till mina utmaningar är och hur jag kan hitta alternativa sätt att tackla dem på. Jag har också blivit mycket tryggare i att hantera konkurrerande prioriteringar mer effektivt. Tillsammans med Peopletransition fick jag supporten jag behövde. Det känns bra att äntligen vara på rätt väg i karriären och i min utveckling som ledare"

Med hjälp av Peopletransition utveckla Hugo förmågan att leda sig själv som ledare och att leda de i sitt team. Läs mer om våra program här eller kontakta/bli kontaktad här.

ÅR DU REDO? VI ÄR REDO!