UTVECKLAS MED PEOPLETRANSITION

Utveckla Coachande Ledarskap

VI skräddarsyr utveckling av Coachande Ledarskap!

Du och din situation är unik därför samarbetet med dig och din verksamhet för att skapa en individuellt anpassade utveckling av coachande ledarskap hos er utifrån era behov.

"Exempel på vad vi kan erbjuder är företagsanpassade workshops, korts och längre utbildningsprogram, webb utbildning och e-learning.

Våra tjänster -

"Vad kan vi göra för dig?"Coachande Ledarskap

För dig som vill utbilda, inspirera och engagera en eller fler ledare genom skräddarsydda utbildningar inom coachande ledarskap. Det är ett praktiskt utbildningsprogram för ledare och verksamheter som vill utveckla en coachande förmåga och förhållningssätt


Nya krav och behov av ett coachande ledarskap


Skapa förutsättningar för att ta tillvara på medarbetares fulla potential


Utveckla en inkluderande, lärande kultur och organisation


Bli en modern och attraktiv arbetsgivare

Jag vill kontakta/bli kontaktad om coachande ledarskap- klicka här.

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap ger dig en metod och förhållningssätt som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.

Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Om du har ambitioner med ditt skräddarsydda program så står du rustad att coacha och leda dina medarbetare i vardagen så att de blir mer självgående och förbättrar sina prestationer alternativt fått insikter om hur det kan åstadkommas.

FÖLJ OSS @PEOPLETRANSITION