Två begrepp som är intressanta och som vi jobbar med är blended learning och flexibelt lärande. Vid en första anblick kan de tyckas vara samma sak, men det finns skillnader – blended learning tillämpas på en utbildning eller kurs medan flexibelt lärande handlar om ett helhetstänk. Om ditt företag vill hänga med i framtidens utbildning bör ni sträva mot att bli en organisation med flexibelt lärande.

Blended learning ökar lärandet

Ett av de mest effektiva sätten för inlärning i en utbildning eller kurs är blended learning (eller blandade lärmiljöer) då du kombinerar e-lärande med mer traditionella klassrumsmetoder. Anledningen är främst att när blended learning används så tillgodoses olika lärstilar, ökar antal repetitioner och ger tid både för interaktion och reflektion vilket tillsammans skapar lärande i flera olika dimensioner.

Flexibelt lärande ger en bättre lärupplevelse

Begreppet flexibelt lärande används även när det gäller utbildning med blandade lärmetoder. Dock har flexibelt lärande en större betydelse då det påverkar inte bara lärandet utan hela lärupplevelsen. En organisation med flexibelt lärande erbjuder sina medarbetare en användarfokuserad lärmiljö där man tar hänsyn till att alla har individuella lärstilar och att medarbetare behöver flexibilitet och valmöjligheter när det gäller tid och plats för utbildning.

För att skapa en utbildningsmiljö med flexibelt lärande varierar utbildningsmaterialet genom t ex distanskurser, blended learning, video, poddar, e-learning, lärarledd utbildning och micro-learning. Allt med medarbetaren och lärandet i fokus.

En stödjande lärplattform

En avgörande faktor för att få till flexibelt lärande i en organisation är en modern lärplattform där utbildningsmaterial ligger samlat. Det ska vara fokus på innehållet, inte mängder av olika funktioner. Lärplattformen måste ge möjlighet att kunna lägga upp olika former av utbildning, både blended learning och distanskurser. Och den ska alltid, alltid ha användarfokus, dvs plattformen ska vara lätt att använda – inte bara för den som utbildas utan även för administratören.

Vi arbetar med Learnster som stödjer just allt detta. Det är nästa generations lärplattform. Hör gärna av dig om du vill se hur vi jobbar med den!

anncatrine@peopletransition.com