Spännande uppdrag och här kan jag använda min erfarenhet sedan tidigare tänkte Peter som gjort sin beskärda del av HR IS implementeringar. Jag bad Peter reflektera över vad han skulle säga till andra projektledare som kanske inte gjort det förut och han såg som viktiga lärdomar att ha med sig.

Vårt uppdrag var att vara projektledare för en implementering av Workday. Vid byte av HR system generellt sett så kan man väl säga att det är viktigt att ha sina processer på plats innan, så man vet hur man ska designa och forma systemet så det blir så användarvänligt som möjligt.

Andra delar som är viktiga, är att sätta grunden och utveckla eftersom. Allt som oftast hinner verksamheten utvecklas och då förändras kraven på uppföljning och rapportering i ett system, så säkerställ att förändringar kan ske utan att behöva bygga om allt igen. Det finns också väldigt viktiga detaljer kring avtalsförhandlingen kring ändringar och slutgodkännande av ändringar i ett system men det lämnar vi utanför den här reflektionen.

Peter ser att det är framförallt 5 övergripande delar som blir otroligt viktiga som förändringsledare för att ett sånt här projekt ska bli framgångsrikt, förutom att vara tydlig med rollavgränsning mellan projektledare och HR ledning

  • HR ledning tar ägarskap och skapar “buy in” av både projektet och förändringen i ledningen.
  • HR förstår, och trovärdigt kan bära ut och kommunicera förändringen i organisationen.
  • Säkerställ och prioritera alla delar av kommunikation i projektet; mål, struktur, kanaler, nyckelgrupper, personer, innehåll, frågor & svar etc.
  • Förbereder chefer i organisationen på varför och vad som blir förändrat.
  • Kommunicera endast det chefer och medarbetare behöver veta för att använda servicen och de nya tjänsterna. Eliminera onödig information och anpassa efter mottagare.

Vi ser varje uppdrag som ett tillfälle att lära och vi lär gärna andra också. Vi har som grundläggande värdering att kunskap ska stanna kvar i företaget när vi lämnare ett uppdrag så förändring och kunskap kan drivas vidare utan oss på plats.

Vill du veta mer om förändringsledning eller implementering av Workday? Ta kontakt med oss så berättar vi mer.  kontakt@peopletransition.com