Vi har under ett års tid utvecklat ett enkätsystem byggt för verksamheter som snabbt vill utvecklas och skapa mätningar byggda utifrån deras behov – så kallade behovsstyrda enkäter.

Vi har legat nära våra kunder och lyssnat vad de har för olika behov av att mäta.

Tre tydliga områden har vi identifierat som sedan har legat till grund för vilka enkäter vi utvecklat:

  1. Teameffektivitet, hur blir vi effektivare att jobba i team?
  2. Hur ser våra HR processer, arbetssätt och struktur ut i vårt företag?
  3. Vilka lärstilar har vi i vårt team, hur lär jag mig och vilka metoder stimulerar mitt lärande?

Vinsten med enkäter

Att gå ifrån okunskap till kunskap är något som vi vill uppnå med våra enkäter. Vinsten med våra enkäter och frekventa pulsmätningar är att de skapar tydligt underlag för förändringar och lust att agera som i sin tur skapar affärsresultat. Vi tror att det som mäts blir gjort. Vi tror också att vinsten med att mäta är att göra det frekvent och inte en gång om året.
Vi skapar enkäter som görs och ägs hos chefer/ledare i hela organisationen. Vi kan skräddarsy mindre så kallade pulsmätningar som varje chef/ledare kan göra mer frekvent och på så sätt öka möjligheten att det önskvärda beteendet blir starkare.

Hur vi jobbar med enkäter

Peopletransition kommer att ta fram enkäter i linje med våra kunders behov och de områden som vi finns inom; Attraktiva arbetsgivare och Modernt lärande. Vi jobbar tätt ihop med våra kunder för att ta fram relevanta mätningar och enkäter.

Vi jobbar utifrån följande ramverk när vi tittar på vad som ska mätas;

Kontakt oss så berättar vi mera!
CEO Patrik Kvie, patrik.kvie@peopletransition.com
0707-599 911