Patrik reflekterar över viktiga lärdomar från vårt kompetensutvecklingsprojekt med JM

Sommaren 2014 fick vi en förfrågan från JM om att vara med och bygga upp ramverket för kompetensutveckling. JM hade lagt grunden genom att identifiera kritiska roller och prioriterat 4 befattningar. Projektledare, projekteringsledare, platschef och arbetsledare. Vi inledde med att göra en 360 graders analys av kompetensgap för att därefter ta fram grundutbildning i produktion (GUP), Situationsanpassat Ledarskap (SL) och Leda effektiva team (LET). Utbildningarna var ett samarbete mellan linjen, JM HR och Peopletransition. Innehållet till GUP, togs fram av linjen, vi och JM HR formade det sedan till pedagogiskt material för en utbildning.

Sedan 2015 har vi genomfört ca 27 utbildningar till dags datum och utvärderingarna har visat på mycket goda resultat. JM följer även upp effekten i sin medarbetarundersökning och i individuella uppföljningar.
Framgångsfaktorer vid ett sånt här projekt är framförallt att vi som externa konsulter sätter oss in ordentligt i verksamheten och verkligen förstår, inte bara vad de gör, utan också hur och varför de gör det de gör.
Viljan att jobba med ständiga förbättringar, lyhördhet för att kunna anpassa och leverera kvalitet i varje led.
För oss är det också viktigt att våga utmana och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Den största framgångsfaktorn är förtroende och tillit. Att få förtroendet att bygga något långsiktigt och att få tilliten att forstätta bygga en långsiktig relation.

Värdefulla erfarenheter vi tar med oss

Att innehållet i en utbildning bygger på en bra analys av kompetensgapet så det blir relevant.
Att strukturen från början tillåter “blended learning” dvs att vi kan omvandla det till både e-learning och traditionell lärarledd utbildning. Gärna en kombination för att optimera lärandet och anpassa efter olika lärostilar
Minimera administration genom digitala lösningar för enkäter, rapporter och uppföljningar
Förbered hela processen, Innan – Under – Efter. Då kan du redan från början bestämma vad du ska mäta för att få effekt på utbildningen. Involvera och skapa delaktighet från deltagare genom att be dom filma eller skriva en artikel om när de applicerar det de lärt sig i vardagen.

Framförallt ha roligt!