Om oss

Vi skapar "magi" i våra samarbeten

Vi stärker ledare

Det är vår passion är att stärka chefer och ledare genom coaching, mentorskap och rådgivning.

Vi ser att gamla lösningar inom ledarskapsutbildning har ifrågasatts. Drivet framförallt av utveckling inom teknik, IT och hjärnforskning samt i en VUCA värld.

Behovet av ett modernt ledarskap som är inkluderande, hållbart, meningsskapande och autentiskt ökar allt snabbare. I allt fler är det ett krav för att attrahera dagens och morgondagens talanger.

Det har blivit tydligt att dessa behov behöver  omsättas i flexibla och meningsskapande lösningar med effekt.

Vi arbetar med coaching eller  mentoring och rådgivning som fångar behoven och inkluderar chefer och ledare i att skapa relevans och effekt.

Varmt välkommen att höra av dig och boka en tid för ett första samtal om dina behov av en coach eller mentor och rådgvning. 

Vi utgår från att ledare

  • Kan utveckla sin förmåga till att leda sig själv och andra.
  • Tar ansvar för utveckling av sig själv, medarbetare och verksamheten.
  • Utvecklas bäst i samspel med sin riktiga ledarsituation.
  • Får och tar support av sin chef, team och kollegor som engagerar och anstränger sig för att nå önskade mål, effekt och resultat.

Vi skapar hållbar effekt

Vår drivkraft är att skapa rätt förutsättningar för ledarutveckling med hållbar effekt.

När ledare blir mer framgångsrika  i att leda sig och sitt team på ett hållbart sätt så blir de bättre på att ta sig an dagens och morgondagens krav.

Vi involverar ledare och anpassar program och utbildningar utifrån ledarens situation och de individuella behoven.

Detta väcker ett genuint engagemang hos ledaren som lättare kan identifiera sina drivkrafter, styrkor och förmågor vilket ger effekt på riktigt.

Vi är Peopletransition

Peter Holm

Jag får och ger energi i att fokusera på det som är viktigast för "mina" chefer och ledare. Det finns något som skapas i ett nära samarbete över tid.

Peter är en god lyssnare och får chefer och ledare att känns sig trygga, skapa insikter och ansvar för handling som bidrar till rätt utveckling.

Han är ICF utbildad Coach och har mer än 20 års erfarenhet att utveckla organisationer, team och ledare som Human Resources ledare och chef i internationella och nationella bolag samt medgrundare och affärsutvecklare av start-up och konsultbolag.

Peter är MBA i Leading Innovation, Handelshögskolan Stockholm, Personalvetare med inriktning på arbetslivs psykologi och pedagogik, Stockholms Universitet och diplomerad coach, Leapfrog, International Coach Federation (ICF).

Hör av dig till Peter för att diskutera dina behov av coachning eller mentor och rådgivning.

Knut på Peopletransition

Hjälper till med att svara på mejl och i arbetet kring digitalisering av Peopletransition.

Jobbar främst med att kommunicera viktig information till chefer och ledar kring coaching eller mentorskap och rådgivning.

Vi möter dina behov

När du väljer att samarbeta med Peopletransition så får du tillgång till ett team och nätverk av kvalificerade coacher, mentorer och rådgivare.

Samarbeten

Vi samarbetar med andra företag för att ge dig som är chef och ledare en så bra upplevelse och ledarutveckling som möjligt.

Motivation.se erbjuder insikter, inspiration och kunskap från ledande experter, utbildare, forskare och förebilder inom ledarskap.

Genom samarbetet med kan vi kontinuerligt utvecklas coacher, mentorer och rådgivare.

Läs mer här.

Utvecklas med mig

"Vad är dina ledarskapsutmaningar i ditt team? Vad vill du uppnå? Låt oss samarbeta för att nå dit. Hör av dig så tar vi det därifrån.
Peter Holm