Om oss

Vi är Peopletransition

Vi skapar rätt förutsättningar för hållbar ledarutveckling med effekt

Vi stärker ledare

Det är vår passion att utveckla dagens och framtidens chefer och ledare för hållbar och varaktig utveckling av team och organisationer. Vi har det i vårt bolags DNA dvs. att det är människor som gör störst skillnaden för verksamhetens framgång, vi är Peopletransition. Vi har själva chef- och ledarerfarenhet från såväl stora internationella och nationella företag och organisationer som bolag inom start-up.

Ökade förändringstakten har gjort att gamla lösningar inom ledarskapsutbildning har ifrågasatts och kraven på mer flexibla, effektiva, engagerande, valida och hållbara lösningar har ökat. Behovet av ett modernt ledarskap som är inkluderande, hållbart, meningsskapande, medvetet och autentiskt ökar allt snabbare och är ett krav i fler branscher för att attrahera dagens och morgondagens talanger.

Vi vill vara den självklara partnern för dig och din organisation när det kommer till skräddarsydda program och utbildningar för att stärka ledare för hållbara, attraktiva och högpresterande arbetsplatser

Jag vill kontakta/bli kontaktad

Vi utgår från att ledare...

• kan utveckla sin förmåga till att leda sig själv och andra.
• tar ansvar för utveckling av sig själv, medarbetare och verksamheten.
• utvecklas bäst i samspel med sin riktiga ledarsituation.
• får support av sin chef, team och kollegor som engagerar och anstränger sig för att nå önskade mål, effekt och resultat av ledarutveckling.

Vi skapar hållbar effekt

Vår drivkraft och varför vi finns till är för att skapa rätt förutsättningar för hållbara ledare och ledarutveckling med effekt. Det bygger på att vi tror att när ledare blir mer framgångsrika i att leda sig själva och andra på ett hållbart sätt rustar de sig själva och sin verksamhets förmåga att bättre ta sig an dagens och morgondagens krav på ökad flexibilitet, anpassning och förändring.

Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram och utbildningar tillsammans med ledaren. Vi utgår ifrån individuella och verksamhetens utvecklingsbehov. Detta väcker ett genuint engagemang hos ledaren som lättare kan identifiera sina drivkrafter, styrkor och förmågor vilket ger effekt på riktigt.

Vi utvecklar ledare för dagens och morgondagens arbetsliv.

Nyfiken på våra tjänster?
Mer om våra tjänster här

Vi är Peopletransition

 

Vi möter dina behov

När du väljer att samarbeta med oss så får du tillgång till ett team och nätverk av kvalificerade ledarutvecklare. Vi har även samarbeten med andra nytänkande organisationer och experter för att erbjuda dig och alla ledare en medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling med en analog, digital eller mixad utvecklingsmiljö med effekt.

Vi kan:
• ta fram och genomföra en medveten, hållbar och skräddarsydd ledarutveckling med effekt för en eller fler ledar.
• ta fram ledarstrategi och kompetensramverk.
• projektleda och genomföra delar eller hela projekt.
• ingå i team och projekt som medlemmar.
• möta upp andra behov du har - kontakta oss.

Vi vill vara den självklara partnern för dig och din organisation när det kommer till skräddarsydda program och utbildningar för att stärka ledare för hållbara, attraktiva och högpresterande arbetsplatser

Jag vill kontakta/bli kontaktad

 

Motivation.se

Vi samarbetar med andra företag för att ge dig en så bra skräddarsydd ledarutveckling som möjligt. Ett av våra samarbeten är med Motiviation.se som erbjuder insikter, inspiration och kunskap från ledande experter, utbildare, forskare och förebilder inom ledarskap. Genom samarbetet med Motivation.se kan vi kontinuerligt utveckla våra tjänster och lösningar.

Motivation.se

LEARNSTER

Vi samarbetar med Learnster som erbjuder en plattform för nytänkande företag, ledare och medarbetare. Genom Learnster kan vi erbjuda skräddarsydd ledarutveckling som är analog, digital eller en mix av de båda.

Learnster

Ledarutveckling - Executive Coaching