Vi tror många företags affärsresultat kan höjas genom att omvandla ”Tyst kunskap” till lättillgängliga utbildningar så att kompetens höjs hos medarbetarna.

Många som vi pratar med ser svårigheter i att ”Gå från gammalt till nytt”. Många gånger handlar det om att välja ny metod och göra kunskapen tillgänglig i ny media. Har den funnits i en person tidigare så ökar kraften i företaget om fler kan få ta del av den kunskapen – så kallad kunskapsdelning.

Ta del av vår arbetsprocess för att skapa en e-learningproduktion:

Behovsanalys
Vi utför en behovsanalys i nära samarbete med dig som kund. Vi ställer noggranna frågor för att förstå dina önskemål. Vi tar fram en utförlig offert för den lösning som bäst svarar mot dina behov.

Design och planering
Vi planerar projektet och tar fram tidsplan. Utifrån läromålen beslutar vi om lämpliga pedagogiska metoder och vilket material som ska användas, t ex film och i vilken lärmiljö de ska ligga.

Produktion
I produktionsfasen skapar vi design och layout, skriver och samlar ihop text, bild och illustrationer. Vi skriver pedagogiska film-manus och storybards och sköter filminspelning.

Distribution
Vid distribution lägger vi upp kurser på lärplattform eller gör kursmaterialet tillgängligt enligt tidigare planering. Vid behov utbildar vi administratörer som ska hantera t ex en lärplattform.

Kontakta gärna Ann-Catrine för att få hjälp med att ta nästa steg.

anncatrine@peopletransition.com