Att titta på en Youtube-film för att se instruktioner av olika slag är numera självklart. Detta enkla sätt att leta kunskap speglar sig även inom arbetslivet. Dina anställda har blivit vana att få snabb tillgång till kunskap. De vill och har behov av att instruktioner och lärande finns precis när de behöver det. Lösningen är mikrolärande.

Vad är mikrolärande?

Mikrolärande, eller micro-learning, innebär att lärandet delas upp i mindre bitar istället för att göra en stor kurs. Syftet är att göra lärmaterialet lättillgängligt och stödja ”just in time learning”, dvs tillgängligt precis när medarbetaren behöver det.

De mindre bitarna av utbildningsmaterial kan vara olika typer av media, t ex video, bild eller en pod. Det viktigaste är att det är kortfattat och fokuserat på ett specifikt läromål eller en specifik uppgift. Mikrolärande behöver inte ersätta allt tidigare utbildningsmaterial då man självklart behöver längre utbildningar ibland, men det är ett komplement och en självklar del av flexibelt lärande.

Materialet kan distribueras på flera olika sätt, men det måste vara lättillgängligt på mobil, läsplatta och dator. En fördel är om det ligger på en lärplattform som kan koppla ihop mer utbildningsmaterial som är relevanta för den specifika användaren.

Förutom att mikrolärande är bevisat bra för lärandekurvan så är det kostnadseffektivt då hela produktionskedjan blir både snabbare och mindre omfattande.

Hur kan mikrolärande se ut?

Här är några exempel på hur mikrolärande kan användas:

  • Korta instruktionsfilmer som visar hur olika maskiner fungerar. Lätt och snabbt för medarbetare att lära sig på plats.
  • En kort film följd av ett enkelt quiz när en ny produkt ska ut på marknaden.
  • Korta filmer som onboarding för att snabbt och enkelt få in nyanställda i företagets rutiner.
  • En pod om kommande organisationsförändringar.

Vi hjälper gärna till att få till mikrolärandet på ditt företag. Hör gärna av dig!

anncatrine@peopletransition.com