Det är sedan tidig forskning väl känt att människor har olika sätt att förhålla sig till inlärning. En del lär genom trial-and-error, andra genom att fundera och reflektera, andra via intuitiva förhållningssätt och några kanske vill få visat för sig med en tydlig instruktion.

Vi vet allt det här men hur väl anpassar vi egentligen både innehåll och metoderna till olika målgrupper?

Ett viktigt och förbisett förhållande som PEOPLETRANSITION vill se som en möjlighet är att ta reda på, genom lärstilsenkät, hur målgruppen lär sig så att vi kan anpassa innehåll, metoder och distribution av lärande.

Kontakta oss gärna vid intresse av våra lärstilsenkäter.

patrik.kvie@peopletransition.com

+46 707 599 911