LEDARSKAPSUTBILDNING i mindfult ledarskap

Pris: Kontakta oss för upplägg och pris.» Få reda på mer

Vi skräddarsyr din utveckling av mindfullt ledarskap.

Den här utbildningen har tagits fram för verksamheter som önskar gå från ”många bollar i luften” till ”rätt bollar i luften”. Där problemfokusering ersätts av en mer effektiv och lösningsorienterad verksamhet som ger utrymme för banbrytande idéer, innovation, uppfinningar och kreativitet. 

För detta behövs trygga, lugna och klarsynta ledare vars ledarskap kännetecknas av stor närvaro och medvetenhet om sig själv och sina sociala och emotionella förmågor. 

Ett mindfullt ledarskap ger affärsmässiga fördelar och gör att verksamheten blir mer effektiv och hållbar, och därtill att arbetsgivaren blir mer attraktiv för nyckelpersoner, i en alltmer konkurrensutsatt omvärld. 

Utbildningens essens är att inspirera och utbilda ledare till ett mer mindfullt ledarskap där chefer och ledare inspireras att utveckla sina sociala och emotionella ledarskapsförmågor till ett framgångsrikt och hållbart ledarskap där både de själva och medarbetarna trivs och utvecklar sin fulla potential. 

Utbildningen skräddarsys för ledare och verksamheter med stöd av aktuell hjärnforskning och inspirerande mindfulnessövningar. 

Vem riktar det sig till?

Team, företag och organisationer med behov att: 

 • Möta nya krav och behov på ett hållbart och hälsosamt ledarskap 
 • Skapa förutsättningar för ett effektivt medarbetarskap och ledarskap som är hållbart och hälsosamt 
 • Utveckla en inkluderande, tillitsfull och lärande kultur och organisation 
 • Bli en modernare och attraktivare arbetsgivare 

Vi erbjuder

 • Team och företagsanpassade workshops. 
 • Kortare och längre utbildningsprogram 
 • Webbutbildningar och e-learnings. 
 • Fristående eller som del i ett program 
 •  

Kontakta oss

 • Kostnadsfri konsultation om upplägg och pris. 
 • För att beställa eller boka utbildning i mindfullt ledarskap. 

 

Investering

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation
om upplägg och pris

"Att leda är att lyckas genom andra."

Knud Overö

Artiklar om detta