Ledarskapsprogram för projektledare

Pris: 30.650 SEK exl moms» Få reda på mer

"Funkar projektet bra?"

Vi hjälper dig skapa rätt samarbete och effekt Individuella l 

För dig som är projektledare och vill utvecklas för att stärka din unika förmåga att leda andra och dig själv.

Programmet är helt anpassad till dagens behov och krav på dig som ledare att engagera, utveckla och leverera hållbara resultat. 

Vi stärker dig i att möta krav, hantera konflikter, ge och ta feedback, coacha och vara närvarande och tillgänglig för olika behov i ditt team och organisation. 

Vi hjälper dig att förbättra din ledarskapsförmåga utifrån dina och teamets drivkrafter och förmåga att hållbart prestera och nå era mål.

Du får direkt effekt av programmet då du arbetar aktivt med de utmaningar och behov du har i din projektledarroll.

Att du som ledare har vet varför andra ska följa dig är allt mer verksamhets- och karriärkritiskt.Vi hjälper dig med det om du är beredd att göra jobbet.

Vi erbjuder dig som har viljan att utvecklas ett smart program för ledarutveckling som:

 

 1. Sparar tid till annat - allt sker effektivt, enkelt och säkert online.
 2. Är flexibelt för att få livspusslet att fungera – när du har tid.
 3. Skapar effekt i din utveckling – genomför dina planer och når dina mål.

Vem är programmet för?

Du är projektledare, teamledare, arbetsledare el annan ledare med minst 1 års erfarenhet i din roll och vill utveckla dig som ledare samtidigt som du utveckla ditt/dina team.

För dig som vill

 • Tydliggöra dina behov och prioriterade mål.
 • Utveckla förmågan att leda ditt/dina team.
 • Utveckla samspelet i ditt team.
 • Höja effektiviteten i ditt team.
 • Höja produktiviteten i ditt team.
 • Utveckla ditt självledarskap.
 • Har behov av företagsanpassad smart ledarutveckling för en eller fler ledare och/talanger.

Du känner igen dig i en eller fler av påståendena nedan

 • Funderar ibland eller ofta på hur du kan förbättra ditt ledarskap?
 • Känner att ditt samspel med teamet/en kan blir bättre
 • Teamet/en behöver förbättra produktivitet och/eller effektivitet?
 • Du vill bara lägga ner tid på ledarutveckling om det verkligen ger något i din ledarroll?
 • Du vill utveckla dig men har inte tid med vanliga kurser.
 • Du vill förstå varför du känner som du känner, tänker som du tänker och gör som du gör

Det här får du

I samarbete med en av våra ledarutvecklare identifierar vi ditt unika upplägg utifrån dina behov, mål och plan för att nå målen.

Våra hörnstenar programmet kombinerar:

 • Möt med ledarskapscoach för hållbara prestationer.
 • Det ingår upp till fem timmar coachmöten med en professionell ledarcoach som stöttar dig genom att följa upp och tydliggöra dina mål och aktiviteter.
 • Anpassade och riktade aktiviteter mellan coachmöten enligt överenskommelse med din ledarskapscoach.
 • Aktivt samarbete med dig som ledare.
 • Riktade utbildningar anpassad till dina mål och som är baseras på kunskap från forskning, är evidensbaserade och följer ”best practice”.
 • Det ingår upp till 2 st. utbildningar i programmet ex. självledarskap och teamledarskap, mål och effekt, tillit, engagemang etc.
 • Mindfulness för ledare skapar förutsättningar för ett autentiskt ledarskap med hållbar effekt.
 • Det ingår upp till tre timmar med en mindfulnessinstruktör som hjälper dig med exempelvis fokus- och återhämtningsövningar.
 • Det ingår också upp till fyra anpassade aktiviteter & riktade utbildningar i mindfulness efter överenskommelse med instruktör.

Enligt forskning och beprövad erfarenhet är denna mix det som skapar bästa förutsättningarna för att utveckla din ledarförmåga att nå hållbara resultat med rätt effekt i din yrkesroll, arbetsliv och vardag. Vi arbetar mot dina mål och följer upp dem i slutet av programmet.

Upplägg

 • Du får tillgång till vår lärplattform när du anmält dig och i den en introduktion till programmet så du kan planera och förbereda dig.
 • Du startar med en veckas ledarskapsutveckling för Projektledare, här tydliggör du dina mål, önskade effekter och plan för genomförande.
 • Du träffar din ledarutvecklare och fastställer strategier, identifierar din unika mix av coaching, utbildningar och ev. mindfulness för att uppnå önskade mål och effekter för de kommande 5 veckorna.
 • Kontinuerlig uppföljning av genomförande av aktiviteter, mål och önskade effekter under och i slutet av programmet.
 • Beräkna ca. en timme ledarutveckling/dag, totalt ca 30 timmar.
 • Lärplattform online som ger tillgång till allt som rör ditt unika program och som du når via din mobil, laptop eller padda. Här gör du alla aktiviteter och utbildningar. Du kan stoppa och fortsätta där du har slutat på ett enkelt sätt.
 • Möten med din ledarutvecklare, ledarcoach och mindfulnessintruktör sker via videomöten eller telefon.

Om du vill utveckla fler områden och ankra i ditt ledarskap ytterligar har vi ett ett längre program på tio veckor för projektledare

Läs mer här

Om du vill komma igång och det ska vara tillgängligt och flexibelt med effekt på kort tid, se vår femdagars ledarskapsutveckling för projektledare med självstudier en timme per dag i en vecka online. 
Läs mer här 

 

Investering

30.650 SEK exkl. moms. betalning via faktura

"Helheten är riktigt bra. Deltagarna har säkert olika bakgrund och behov vilket jag tycker innehållet når. Utmärkt att man kan göra det när man vill under dagen och att ni är tydliga med det."

Anette Sandström

Artiklar om detta