Ledarskapsprogram för chefer

Pris: 30.650 SEK exl moms» Få reda på mer

Väntar du på att något magiskt ska hända i ditt team?

Vi hjälper dig med magin och att nå dina mål! 

Hur gör du för att vara hållbar och framtidsäkra dig själv i din ledarroll?
Hur ska du möta krav på att engagera, utveckla och leverera resultat?


Vi erbjuder ett ledarutvecklingsprogram som är anpassat till dagens och morgondagens behov och krav på dig som ledare. Detta är nästa generations ledarutvecklingsprogram som har 100% FOKUS på dig, din situation, dina behov och mål.


Rent konkret så förbättrar du din ledarskapsförmåga inom hur du nyttjar dina och teamets drivkrafter och förmåga att hållbart prestera och nå mål. 

Att du som ledare har välutvecklade ”soft skills” blir allt mer kritiskt för dig och ditt team samarbete, något vi hjälper dig med det om du är beredd att göra jobbet.


Vi erbjuder dig som är erfaren chef eller projektledare med viljan att utvecklas ett smart program för ledarutveckling som

 

 1. Sparar tid till annat - allt sker effektivt, enkelt och säkert online.
 2. Är flexibelt för att få livspusslet att fungera – när du har tid.
 3. Skapar effekt i din utveckling – ökar motivation, tydliggör mål och nästa steg.

Vem är programmet för?

Du är chef eller projektledare med minst 1 års erfarenhet i din roll och vill utveckla och dig som ledare samtidigt som du utveckla ditt team.

För dig som vill

 • Tydliggöra dina behov och prioriterade mål.
 • Utveckla förmågan att leda ditt team.
 • Utveckla samspelet i ditt team.
 • Höja effektiviteten i ditt team.
 • Höja produktiviteten i ditt team.
 • Utveckla ditt självledarskap.
 • Har behov av företagsanpassad smart ledarutveckling för en eller fler ledare och/talanger.

Du känner igen dig i en eller fler av påståendena nedan

 • Känner att ditt samspel med teamet eller teamen kan blir bättre?
 • Teamet eller teamen behöver förbättra produktivitet och/eller effektivitet?
 • Du vill bara lägga ner tid på ledarutveckling om det verkligen ger något i din ledarroll?
 • Du vill utveckla dig men har inte tid med vanliga kurser.
 • Du vill förstå varför du känner som du känner, tänker som du tänker och gör som du gör 

Det här får du

I samarbete med en av våra ledarutvecklare identifierar vi ditt unika upplägg utifrån dina behov, mål och plan för att nå målen.

Våra hörnstenar programmet kombinerar:

 • Möt med ledarskapscoach för hållbara prestationer.
 • Det ingår upp till 5 timmar coachmöten med en professionell ledarcoach som stöttar dig genom att följa upp och tydliggöra dina mål och aktiviteter. Anpassade och riktade aktiviteter mellan coachmöten enligt överenskommelse med din ledarskapscoach.
  Aktivt samarbete med dig som ledare.
 • Riktade utbildningar anpassad till dina mål och som är baseras på kunskap från forskning, är evidensbaserade och följer ”best practice”.
 • Det ingår upp till 2 st. utbildningar i programmet ex. att bygga tillit, öka engagemang, positiva medarbetar- & utvecklingssamtal med effekt, lärande kultur, coachande ledarskap och mindfullt ledarskap etc.
 • Mindfulness för ledare skapar förutsättningar för ett autentiskt och hållbart ledarskap.
 • Det ingår upp till 3 timmar med en mindfulnessinstruktör som hjälper dig med exempelvis fokus- och återhämtningsövningar.
 • Det ingår också upp till 4 anpassade aktiviteter & riktade utbildningar i mindfulness efter överenskommelse med instruktör.

Enligt forskning och beprövad erfarenhet är denna mix det som skapar bästa förutsättningarna för att utveckla din ledarförmåga att nå hållbara resultat med rätt effekt i din yrkesroll, arbetsliv och vardag. Vi arbetar mot dina mål och följer upp dem i slutet av programmet.

Upplägg

 • Du får tillgång till vår lärplattform när du anmält dig och i den en introduktion till programmet så du kan planera och förbereda dig.
 • Du startar med en veckas ledarutveckling för chefer och här tydliggör du dina mål, önskade effekter och plan för genomförande.
 • Du träffar din ledarutvecklare och fastställer strategier, identifierar din unika mix av coaching, utbildningar och ev. mindfulness för att uppnå önskade mål och effekter för de kommande 5 veckorna.
 • Kontinuerlig uppföljning av genomförande av aktiviteter, mål och önskade effekter under och i slutet av programmet.
 • Beräkna ca. 1 timme ledarutveckling/dag, totalt 30 timmar.
 • Lärplattform online som ger tillgång till allt som rör ditt unika program och som du når via din mobil, laptop eller padda. Här gör du alla aktiviteter, utbildningar. Du kan stoppa och fortsätta där du har slutat på ett enkelt sätt.
 • Möten med din ledarutvecklare, ledarcoach och mindfulnessintruktör sker via videomöten eller telefon.

Om du vill utveckla fler områden och ankra i ditt ledarskap ytterligar har vi ett ett längre program på tio veckor för chefer

Läs mer här

Om du vill komma igång och det ska vara tillgängligt och flexibelt med effekt på kort tid, se vår femdagars ledarskapsutveckling för chefer med självstudier en timme per dag i en vecka online. 

Läs mer här

 

Investering

30.650 SEK exkl. moms. betalning via faktura

"Jag är en mer balanserad ledare, redo att fortsätta använda de verktyg jag fått för att förankra det i mitt ledarskap.

 Jag kan verkligen rekommendera fokus programmet om du vill utvecklas som ledare och villig att göra jobbet."

Jessica Heed-Lövgren, Chef Semcon

Läs  mer om Jessicas ledarskapsutveckling i programmet här

 

Artiklar om detta