Ledarskapsprogram för chefer

Pris: 64.850 SEK exl moms» Få reda på mer

När du som chef vill få effekt i mer än ett område

Du och vi vet att det finns ett stort värde i att få diskutera problem och frågor med någon.

Därför erbjuder vi dig tillgång till en erfaren coach som kan ge dig nya perspektiv och opolitiskt utmana dina tankar, perspektiv, föreställningar och åsikter.

Du träffar din coach i en säker webbaserad miljö online för videokonferens eller över telefon på tider som passar dig - så du får tillgång till en samtals- och sparringpartner nära men på distans.

Självklart är coachen certifierad och följer ICF´s internationella etiska regler var gäller tystnadsplikt och hur information från möten hanteras.

Vi erbjuder dig som är chef eller ledare med viljan att utvecklas ett coaching program för ledarutveckling som

 

 1. Sparar tid till annat - allt sker effektivt, enkelt och säkert online.
 2. Är flexibelt för att få livspusslet att fungera – när du har tid.
 3. Skapar effekt i din utveckling – ökar motivation, tydliggör mål och nästa steg.

Vem är programmet för?

Du är ny eller erfaren chef eller ledare.

För dig i behov av te.x.

 • Få ny tankar och perspektiv på aktuella och prioriterade frågor, problem och utmaningar. 
 • En person med erfarenhet och med goda intentioner utmanar dig
 • Utveckla din fulla potential för denna och/eller framtida ledarroll
 • Annat behov som du tar när vi talas vid
 • Utveckla en eller fler ledare i din verksamhet

Du känner igen dig i en eller fler av påståendena nedan

 • Vill tala med någon om din situation och hitta vägar för att förbättra den.
 • Känner att ditt samspel med teamet eller teamen kan blir bättre?
 • Teamet eller teamen behöver förbättra produktivitet och/eller effektivitet?
 • Du vill bara lägga ner tid på ledarutveckling om det verkligen ger något i din ledarroll?

Det här får du

 • Möt med ledarskapscoach för hållbara prestationer i 8-10 veckor.
 • Det ingår upp till 12 timmar coachmöten med en professionell ledarcoach som stöttar dig genom att följa upp och tydliggöra dina mål och aktiviteter.
 • Anpassade och riktade aktiviteter mellan coachmöten enligt överenskommelse med din ledarskapscoach.
 • Aktivt samarbete med dig som ledare.
 • Ev. riktade mikroutbildningar anpassad till dina mål och som är baseras på kunskap från forskning, är evidensbaserade och följer ”best practice”.

Upplägg

 • Tydliggör vad som ska uppnås med programmet.
 • Coachande samtal via video eller telefon
 • Uppföljning

 

Investering

64.850 SEK exkl. moms. betalning via faktura

"Helheten är riktigt bra. Deltagarna har säkert olika bakgrund och behov vilket jag tycker innehållet når. Utmärkt att man kan göra det när man vill under dagen och att ni är tydliga med det."

Anette Sandström

Artiklar om detta