Hur många av oss var inte med när det begav sig och alla skulle jobba på distans och med overheads? Senare flög powerpointen in i våra datorburkar och det började animeras helvilt på 56k modem? ”Man tryckte på download sedan gick man ut i köket och lagade mat”.

Numera är kvalitén, målgruppsanpassning och metodval något som är avgörande för att få till effekt i lärandet. Den viktigaste faktorn som alla vill sänka trösklar för är ”Tiden”.

När är e-learning som mest effektfullt? Ska man ut med ett nytt budskap och lärande för t ex bönder så torde pod och radio vara bäraren medan om det ska läras ett nytt arbetsmoment för hantverkare så är det mest troligt att man vill dela det genom video och demonstration på arbetsplatsen.

Vi på PEOPLETRANSITION, som fyller 10 år i år, vill alltid utgå från målgruppen genom vår Learning Style Preference formulär – för vem vill inte veta vilken lärstil som målgruppen har för att välja rätt metod och innehåll i sitt lärande?

Hör av er för kvalitativ e-learning produktion som skapar mening.

kontakt@peopletransition.com