Att leda effektiva team

När du mår bra så presterar du bra, själv och tillsammans med andra! Hög effektivitet förutsätter god hälsa. Utöver att förstå vad som ska göras och hur det ska göras behöver vi förstå varför det ska göras, dvs hur allt hänger ihop och vad det ska leda till – en...