Målgruppsanpassat lärande

Det är sedan tidig forskning väl känt att människor har olika sätt att förhålla sig till inlärning. En del lär genom trial-and-error, andra genom att fundera och reflektera, andra via intuitiva förhållningssätt och några kanske vill få visat för sig med en tydlig...