Utveckla din hållbarhetsförmåga – öka lönsamheten

 Är du VD och vill utveckla din hållbarhetsförmåga och lönsamhet?

” VD´s hållbarhetsförmåga är drivkraft och kompetens att skapa hållbara effekter genom sitt och andras beteende och strukturell utveckling av verksamheten för att förverkliga ägarens vilja och ambitionsnivå i att göra jorden till en bättre plats att leva på. 


Vi erbjudande dig 3 program som tagits fram i intervju och workshop med ett 10 tal VD:ar sommaren 2021.

Här följer en kort beskrivning av de tre erbjudandena:

1) VD-nätverk med leverantörer och partners för att stärka och utveckla sin värdekedja och skapa en mer Cirkulär Ekonomi.

  • Vi ger er support i att tillsammans identifiera och förankra prioriterade hållbarhetsfrågor.
  • Identifiera hinder och möjligheter
  • Ta fram alternativa vägar framåt
  • Sätta mål och följa upp
  • Driva nätverket.
  • Allt eller delar av det ovan beroende på vad du har för behov.
2) VD-nätverk med fördjupning i olika delar av hållbarhetsförmågan samt arbete med hållbarhetsmål från den egna verksamheten.
  • Vi  sätter samman grupper med VD:ar som har utbyte av varandra utifrån verksamhet, storlek, omsättning och personlighet.
  • Anpassar innehåll i nätverksmöten för att passa behoven i gruppen.
  • Support till  i ditt eget prioriterade VD hållbarhetsprojekt under och emellan nätverksmöten.
 
3 ) Individuell coachning för VD med bedömning och utveckling av hållbarhetsförmågan
  • Vi erbjuder dig en coach som ger dig support i att nå dina mål och resultat på ett hållbart sätt.
 
Programmen startar i höst och är online baserat – smart och när på distans.
Intresserad?
Vill du veta mer?
 
Hör av dig direkt till

 

Stort tack till; 
Lovisa på Bertegruppen, Nicklas på TEK, Håkan på Emballator, Moa på Oddbird, Tommy på Södra Hallands Kraft, Berra på Nickes Åkeri tjänst, Peter på Mazarin Consulting, Fredrik på Berte Qvarn, Stefan på SIA Glass med flera som delade sina insikter, erfarenheter och behov kring att utveckla hållbarhetsförmågan under sommaren 2021.

 


Peopletransitions mission är att möjliggöra en hållbar och positiv utveckling för chefer och ledare i arbetslivet. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar