Vad är hållbart ledarskap?

Vad är hållbart ledarskap?

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Ledarskaps
utveckling

Fler Artiklar

Utvalda Artiklar

Ledarskaps
utveckling

Fler Artiklar

Utvalda Artiklar

Om du vill få support i att genomföra utveckling i fler områden i ditt team och ankra ditt ledarskap ytterligar har vi ett program på tio veckor för chefer

Läs mer här

Om du vill komma igång och det ska vara tillgängligt och flexibelt med effekt på kort tid, se vår femdagars ledarskapsutveckling för chefer med självstudier en timme per dag i en vecka online. 

Läs mer här