Är du beredda att göra en liten ansträngning för att få svar på vad som är rätt ledarskapsutbildning för dig? Då har du kommit rätt och här startar vårt samarbete. För att vi ska nå ditt mål så kommer du att få svara på vad som passar dig bäst utifrån två väldigt olika upplägg på ledarutbildning och de representerar väldigt olika sätt att se på din ledarutveckling.

Vad är rätt utveckling?

Jag förstår att du hamnat här med funderingar kring hur du ska tänka och välja i ett så stort och viktigt steg som att välja rätt väg i din ledarutveckling. De goda nyheter är att du inte är inte ensam med frågan nu när vi startar vårt samarbete. Frågan ”vad som är rätt utveckling för mig och andra som är ledare?”, har jag och andra ledare med mig funderat på i ”alla tider”, här gestaltat av Sokrates 477 f.Kr. citat om personlig utveckling och förändring ”låt den som vill ändra världen först ändra sig själv”. Ja det dammar lite om citatet, men det hjälper mig och förhoppningsvis dig i nya perspektiv på viljan och ambitionerna att förändra och utveckla våra medarbetare, kunder, tjänster och produkter – ja att förändra världen. Det startar med att förändra sig själv enligt Sokrates. Hur låter det för dig?

Dags att utveckla ledarskapsutbildning?

Ha tålamod med en liten utvikning för att sätta scenen. Det har väl inte undgått någon att vi har en ökade global och nationell förändringstakt inom de flesta områden. Vi har aldrig haft så stora möjligheter att utveckla nya affärsmodeller till en historisk låg kostnad som är drivet främst genom digitalisering av olika slag. Det har gjort att det nästan dagligen tillämpas digitala lösningar på ett sätt som gör gamla och främst analoga affärsmodeller svagare eller helt raderas ut. Det finns även en baksida av de ökad förändringstakten som förenklat kan beskrivas att vi fått höga ohälsotal i framförallt stressrelaterad sjukfrånvaro. Det är en kraftig signal på att många människor inte klarar den ökade förändringstakten på ett bra sätt. Vart vill jag komma med detta? Jo det är bara två parametrar av ett flertal som lyfter upp frågan om vi, du och jag, ska fortsätta att utveckla oss själva och våra ledare som vi alltid har gjort och hoppas på ett annat resultat för att anta dagens och framtiden utmaningar eller är det dags att förändra sättet att utveckla ledare? Du kan med fördel ta med dig den frågan när du ska utvärdera vilken av de två olika ledarutbildningarna som är smartast för dina behov av ledarutveckling.

Vad menar vi med ledarskapsutbildning?

Förstår om du nu vill bli mer praktiska och besvara frågan vilken ledarutbildning som passar dig i din ledarutveckling just nu. Låt oss då börja med att definiera ledarskapsutbildning, vad är det egentligen och vad vill vi uppnå? Vi tar för enkelhetens skull en så enkel och relevant definition som möjligt av ledarskapsutbildning. Jag har valt wikipedias inledande text i ämnet; ledarskapsutbildning är en utbildning inom ledarskap som har som syfte att utbilda ledare såsom chefer, personal och projektansvariga inom organisationer för att höja deras kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka, men även att utveckla verksamheten och organisationen. Jag hoppas du är ok med enkla definitionen för få svar på vad du ska välja för ledarutbildning för att stärka din ledarutveckling i rätt riktning, du kanske tycker att definitionen rent av är bra och använder den fortsättningsvis. Låt oss återkomma till definitionen längre fram och använda den för att utvärdera vilken ledarskapsutbildning som är smartast för dina behov. Vi kommer nu att starta jämförelsen mellan två helt olika upplägg, det första är traditionell ledarskapsutbildningen i klassrum med en eller fler utbildare och det andra är den skräddarsydd ledarutvecklingen med personliga möten och aktiviteter i en digitala lärmiljö över webben via mobil, pc/mac eller surfplatta. 

Hjälp att välja ledarskapsutbildning

Nu blir vi än mer praktiska och det dags för dig att ta till dig instruktioner och sen anstränga dig lite för att få svar på frågan. Min förhoppning och ambition är att du nu ska få med dig nya perspektiv som kan hjälpa dig i att välja vilken ledarskapsutbildning som smartast och bäst passar dina behov. Vi börjar med instruktionerna:

  • Du kommer snart att gå igenom fördelar med två väldigt olika ledarskapsutbildningar för ledarutveckling.
  • Jag hjälper dig att med att ställa frågor för att klargöra om fördelarna matchar dina behov på ett bra och smart sätt.
  • Nu kommer ansträngningen, du behöver svara ja eller nej på 10 frågor per ledarskapsutbildning, samt ytterligare en fråga behöver du svara lite mer – enkelt eller hur!
  • Ja det är ok att ändra på ett tidigare svar om nya insikter kommer längre fram bland nya frågor.
  • Tvinga dig själv att svara ärligt och enkelt med ett ja eller nej på frågorna. Känns det svårt att välja ja eller nej, gör det ändå! Tips! Om du är osäker, ta det som det väger över mot, bara ja eller nej är ett rätt svar. Är du redo?

Frågor om traditionell ledarskapsutbildning

Klassrumsutbildning efter ett givet program med en eller fler utbildare och en grupp av kursdeltagare.

Traditionell LedarskapsutvecklingFördelarFrågor att svara på
Specifikt – vad kommer du att göra?* Du deltar i utbildning enligt kursplan. * Det finns ett tydligt för definierat upplägg och innehåll.* Passar en fast utbildningsplanen och upplägg dig utifrån hur du vill skapa utveckling med rätt effekt och nå dina mål?
Mätbart – hur kommer du att följa upp framgång?* Tydligt hur många utbildningstimmar den innefattar. * Det finns oftast utbildningsmål som utvärderas genom ex. självskattning, kunskapstest och olika ledarskapstester för att följa upp hur väl du och andra deltagare har nått målen.* Vad är viktiga mått för dig för att veta att du nått resultat, effekt och dina mål i din ledarutveckling? (Fråga att svar lite mer på än ja och nej) * Hittar du dom måtten i upplägget för ledarskapsutbildningen?
Accepterat – går det att genomföra med de resurser inklusive dig själv som finns tillgängliga?* Det finns ofta godkända utbildningar och leverantörer. * Andra som gått utbildningen och är ofta nöjda med innehåll och upplägg. * Utbildningar är ofta genomförbara då de är anpassade för målgruppen. * Lätta att förutsäga vad som ska läras ut och vad ska läras in.* Är utbildningen möjlig att genomföra i din nuvarande arbets- och livssituation? * Få du ut det du behöver få ut av en ledarutbildning för att nå de resultat, effekt och mål du vill nå? * Är utbildningen i linje med och förankrad i din personliga och/eller verksamhetens behov av kompetens hos ledare nu och i framtiden?
Realistiskt – är det realistiskt att genomföra?* Utbildningar är ofta genomförbara då de är anpassade för målgruppen vad gäller datum för kurser och lokaler det kommer ske i. * Lätta att förutsäga vad som ska läras ut och vad ska läras in.* Har du möjlighet att planera in och genomföra utbildningen utifrån de fasta tider och datum samt självstudier?
Tidsatt – finns det en tydlig start och slut?* Ja det finns en tydlig start och slut.* Passar det in med dina andra åtaganden på jobbet och privat under den tidsperioden?
Pedagogik – hur är det pedagogiska upplägget i grova drag?* Du följer en utbildningsplan där en utbildare lär ut och följer upp att du lärt dig. * Deltagare delar erfarenheter med varandra. * Du tar in och lära dig av det som lärs ut och ökar din kunskap om ledarskap. * Du kan få stöd i utbildningen att föra över din kunskap till din verksamhet genom ex. projekt du tar med dig till utbildningen.* Passar det dig att du följer en plan som ligger fast och inte helt anpassar sig för vad du har för behov som ledare just nu? * Är det värdefullt för dig att ta del av andras erfarenhet för din och verksamhetens utveckling? * Är ditt behov att få ”input” kring teorier och best practise kring ledarskap? * Vill du själv ta hand om att sortera och omsätta all utbildning från kursledare till ”input” till att leda rent praktiskt och skapa effekt i din verksamhet dvs ”output”?

Hur många ja fick du ihop av 10 möjliga? Fler ja än nej indikerar att det upplägget kan passa dig och vara smart för dig just nu. Kunde du tydliggöra de sätt och mått du vill följa upp de resultat, effekt och mål som är viktiga för dig i din utveckling? Om ja, vad bra då har du en tydlig bild av hur du vill utvärdera din ledarutveckling.

Nu gör du samma utvärdering av skräddarsydd ledarutveckling som ovan, svara på 10 frågor med ett ja och nej samt på en fråga lite mer. Är du redo?

Frågor om skräddarsydd ledarskapsutveckling

Individuellt- och verksamhetsanpassat program framtaget i nära samarbete med mellan ledaren, verksamheten och en ledarutvecklare. Ledarutvecklingsprogrammet genomförs genom att ledare har personlig kontakt med ledarutvecklare, coach mfl. och anpassade aktiviteter i en digitala lärmiljö via webben som hen når via en mobil, pc/mac eller surfplatta.

Skräddarsydd LedarutvecklingFördelarFrågor att svara på
Specifikt – vad kommer du att göra?* Du deltar i ett utvecklingsprogram som skräddarsys efter dina och verksamhetens behov av ledarutveckling. * Innehåll beror på dina behov och kan innehålla tester, coaching, action-learning dvs lära av att genomföra prioriterade aktiviteter i din verksamhet, mentor, utbildning, och mindfulness.* Passar ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram och upplägg dig utifrån hur du vill utvecklas som ledare, skapa resultat, effekt och nå dina mål?
Mätbart – hur kommer du att följa upp framgång?* i programmet tas det fram relevanta ROI, effekt och resultatmål i samarbete med ledaren och verksamheten. * Ett exempel – Ökad produktivitet med 10 % i teamet. – Att sänka kostnader i verksamheten med 1,2 MSEK dvs 5% neddragning av budget. – Öka den positiva kundupplevelsen med 1 skalsteg i NPS. – Reducera ledarens upplevda stressnivå med minst 50% för att bidra till att sänka blodtryck och negativa hälsoeffekter.* Vad är viktiga mått för dig för att veta att du nått resultat, effekt och dina mål? *Hittar du dom måtten i upplägget för skräddarsydd ledarskapsutveckling?
Accepterat – går det att genomföra med de resurser inklusive dig själv som finns tillgängliga?* Målen och din skräddarsydd plan är förankrade och accepterade av dig som ledaren och verksamheten innan programmet startar* Är den skräddarsydda ledarutvecklingen möjlig att genomföra i din nuvarande arbets- och livssituation?
Realistiskt – är det realistiskt att genomföra?* Det skräddarsydda upplägget är anpassat för dig och dina förutsättningar i din situation. * Flexibelt och tillgängligt i en digital lärmiljö när du har tid och möjlighet. * Korrigeringar av upplägget om det finns behov.* Få du ut det du behöver få ut av ett skräddarsytt upplägg för att nå de resultat, effekt och mål du vill nå? * Är det skräddarsydda upplägget i linje med och förankrad i din personliga och/eller verksamhetens behov av kompetens hos ledare nu och i framtiden?
Tidsatt – finns det en tydlig start och slut?* Ja det finns en tydlig start och slut.* Passar det in med dina andra åtaganden på jobbet och privat under den tidsperioden?
Pedagogik – hur är det pedagogiska upplägget i grova drag* Du följer ett skräddarsytt upplägg som vid behov korrigeras. * Du har en coach som ger support i att du kan själv och att du tar ansvar för din utveckling. * Du delar erfarenheter med din coach. * Du lär genom att aktivt arbeta med dina mål i verksamheten och reflekterar med din coach för ytterligare lärande. * Du har vid behov tillgång till specifikt framtagna utbildningsaktiviteter för dig och din situation just nu.* Passar det dig att du följer en plan som är skräddarsydd och kan anpassa sig för vad du har för behov som ledare just nu? * Är det värdefullt för dig att ta del av personlig coaching med tidigare ledarerfarenhet för din och verksamhetens utveckling? * Är ditt behov att få utbildning i relevanta teorier och best practise inom ledarskap som är viktiga och relevanta just nu för dig och verksamheten? * Vill du samarbeta med en personlig coach för att nå dina önskade resultat, effekt och mål?

Hur många ja fick du ihop denna gång av 10 möjliga? Fler ja än nej indikerar att det upplägget kan passa dig och vara smart för dig. När du jämför de båda uppläggen vilket fick flest ja och även om du inte svarade ja eller nej på frågorna, vilket upplägg tror du är smart ledarutveckling för dig eller dina ledare i din organisation?

Vad drar du för slutsatser?

Låt oss nu även gå tillbaka och göra en skattning av hur du bedömer att de två ledarskapsutbildningarna har för påverkan enligt vår wikipedia definition dvs. att höja ledarens kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka, men även att utveckla verksamheten och organisationen. På en skala till ett (1) till tio (10) där ett är att den mycket liten höjning av kompetens och förmåga och tio är mycket stor höjning av kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka, men även att utveckla verksamheten och organisationen. Vad är din bedömning 1-10 för traditionell ledarskapsutbildning och vad din bedömning 1-10 för skräddarsydd ledarutbildning?

Vad föredrar du?

Gav det några fler insikter och kan du nu välja vad du föredrar av dessa två upplägg? Hur blev din bedömning 1-10 i förmåga att höja ledarskaps kompetens och förmåga? Vad är din helhetsbedömning när du nu jämför uppläggen? Även om du inte svarat på alla frågorna, vilket upplägg tror du är smart och rätt ledarutveckling för dig eller ledare i din organisation?

Jag hoppas att Du uppskattar de tips du har fått i form av frågor och dina egna svar och jämförelser i effekt på viktiga förmågor att utveckla som ledare när du välja rätt ledarskapsutbildning.

Vad tar du med dig?

Om vårt samarbete bidragit till minst en värdefull tanke att ta vidare så blir jag väldigt glad och tacksam om du skriver en rad eller två om det nedan eller direkt till mig. Kommentera gärna nedan, dela reflektioner, insikter, frågor, och om du gillar det du läser får du gärna lämna en kommentar om det, vi gillar dialog och samarbete. Om du tror någon du känner kan ha nytta av att läsa den så dela med dig. Självklart är du välkommen att följa vår blogg – anmäl dig nu så håller vi kontakt den vägen.