Ledarskap och mindset med Niclas Lamberg

 ”Ledarskap handlar om att bygga relationer”

 Vi träffar Niclas Lamberg, HR Direktör Trafikverket, Utsedd till årets HR Direktör samt pris för arbete kring attraktiv arbetsgivare 2017 och Årets hederspris 2019 också för arbete kring attraktiv arbetsgivare, samt Trafikverket är utnämnt till topp tio bästa arbetsgivare 2020, länkar nedan.

Hur länge har du arbetat som chef?
Jag har arbetat som chef i 30 år. Jag började i Försvarsmakten och har sedan dess haft många olika ledar- och chefsroller.

Hur länge har du varit ansvarig för HR på Trafikverket?
7 år

Favoritcitat på jobbet och något du säger ofta?
Se möjligheterna, andra kommer hjälpa till att beskriva problemen

Vem skulle du vilja diskutera hållbart ledarskap med?
Skulle gärna ha diskuterat det med Ingvar Kamprad

Kan man följa dig i några sociala medier?
Ja, LinkedIn

Vad är bra ledarskap?

I grunden handlar det om att bygga relationer. För att kunna bygga bra relationer krävs tillit, lojalitet och respekt. En bra ledare har en viktig roll i att locka fram det bästa ur varje medarbetare.

En bra ledare måste också kunna skapa resultat, du som ledare och dina medarbetare är anställda för att skapa resultat.

Ytterligare en del är att skapa en kontinuerlig utveckling så att resultaten hela tiden också blir bättre över tid.

Oavsett på vilken arbetsplats eller i vilket sammanhang jag varit har dessa tre varit de viktigaste övergripande områdena för att skapa ett bra ledarskap.

Niclas berättar med engagemang om Trafikverkets ledarpolicy och det märks tydligt att den är aktuell och en viktig del i hans vardag.

Vad vill du lyfta upp av det utifrån vad som är aktuellt nu?

På Trafikverkets chefsintroduktioner resonerar man kring frågan ”Varför vill du vara chef och ledare?”. Detta är en grundläggande fråga för mig som jag tycker alla chefer behöver ställa sig.

Niclas betonar att ett genuint intresse för att arbeta tillsammans med människor bör vara en av en av de starkaste anledningarna. Han menar även att det är viktigt att våga ställa sig den frågan och vara ärlig mot sig själv i svaret.

Hur har du utvecklat som ledare?

Niclas startade sin utveckling som ledare i militären, där fick han lära sig gruppdynamik och optimera grupper. Inom det militära finns ett stort fokus på att skapa rätt förutsättningar för bra resultat och agera på osäkra underlag. Niclas betonar att det var en väldigt bra ledarutveckling som han har haft mycket nytta av under sitt fortsatta yrkesliv.

Efter militären så startade Niclas i en ledarroll inom näringslivet där det är ett annat sätt att styra mot resultat och sätta upp mål. Här kunde han kombinera resultatfokus med sina kunskaper om grupper och gruppdynamik från militären, vilket gjorde det ännu mer utvecklande och roligare att vara chef och ledare.

Att vara en ledare är dock inte alltid lätt och Niclas berättar om skillnaden mellan militären där man har en tydlig gemensam fiende och sina erfarenheter av att känna sig naiv och delvis behöva skydda sig själv i den egna organisationen inom näringslivet. I dagsläget är han dock tryggare och känner sig mycket mer komplett som ledare.

I dag är han ledare på Trafikverket som är en statlig myndighet och han tar med sig näringslivets goda sidor in det. Niclas ser att Trafikverket har det bästa av det som fanns i militären och i näringslivet. Han säger ”I dag kan jag sortera bort vissa frågor och störningsmoment utifrån mina tidigare erfarenheter, exempelvis att det inte stämmer att vår organisation är mer politiskt och trög än näringslivet.” – ”Det är i grunden samma utmaningar i de flesta stora organisationer, men kontexten är olika”

Det är inspirerande att ta del av Niclas ledarutvecklingsresa där han på ett medvetet och tydligt sätt kan se vad som utvecklat honom som ledare och vad han tar med sig från olika miljöer och erfarenheter.

Vad är hållbart ledarskap?

Niclas tvekar inte utan för honom är det att man klarar av att genomföra och få fram bra prestationer och resultat över lång tid. Dessutom är det viktigt att medarbetarna och  organisationen mår bra, ser det som meningsfullt och har kul på resan. Han fortsätter med att det alltid går att krama resultat ur människor på kort sikt, men du får aldrig ett bra ”stridsvärde” över tid. Ledarskapet måste formas för bra prestationer över lång tid, med allt vad det då innebär.

Logiskt resonemang som de flesta säkert kan hålla med i, dock svårt att på daglig basis få till. Hur tänker Niclas kring det?

Hur tycker du ni arbetar med hållbart ledarskap?

”Vi gör det utifrån vår ledarskapsfilosofi som vi inledningsvis talade om, dvs att bygga relationer, skapa resultat och driva utveckling. Det är de komponenter vi över tid behöver jobba med.” Niclas förklarar att de får olika mycket utrymme beroende på vilken fas som verksamheten är inne i, båda människorna i den och organisationen de är i.

”Exempelvis så har det varit tydligt att ledarskapsfilosofin som togs fram innan pandemin även håller i dessa lägen, Vi har lagt tyngdvikten på att bygga relationer och skapa förutsättningar för ledare att utvecklas inom dessa områden utifrån restriktioner och distansarbeta etc. Det i sin tur ger möjligheter att skapa resultat och vi har mindre fokus på att driva utveckling. Något vi planerar att arbeta med när pandemin är över.”

Niclas berättelse inspirerar mig och kanske dig att verkligen se över förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Ett riktigt bra, tydligt och praktiskt exempel är att skapa och använda en ledarfilosofi för att fokusera insatser och aktiviteter på det som är viktigast på just nu samt planera för vad som kommer.

Hur tänker du hållbart ledarskap vad gäller miljön?

Han funderar en lite stund och säger att, ”där är det långsiktigheten som blir den gemensamma nämnaren. Hela miljöarbetet är en stor del av Trafikverkets arbete, att titta på hur vi utformar transportsystemet så det möter miljökrav idag och framåt. Vi vet att det vi gör idag kommer att påverka generationer framåt. Det handlar om när ett bygge och åtgärder görs idag samt hur utformning och konstruktionen av det kommer påverka människor över tid, så det är centralt för oss att ha det långsiktiga perspektivet.”

Han betonar att det betyder att vi inte kan göra snabba lösningar och hitta genväg utan vi behöver tänka och ta ansvar över lång tid. Det samma gäller i ledarskapet, ”vad är det vi tror på som håller över tid och se till att vi har en organisation som är kraftfull och levererar bra över långtid.”  Niclas lyfter upp att det är ett mindset och attityd som präglar det inre livet och det synbara resultatet också i relation med omvärlden på Trafikverket.

Hur tänker du kring hållbart ledarskap och employer branding?

”Vi har gjort en häftig tillväxt resa där vi på 4-5 år har vuxit från ca 6 000 till ca 10 000 medarbetare. Det har inneburit att vi verkligen behövt skapa intresse för vår verksamhet i helt nya målgrupper och där någonstans har det handlat om att sprida kunskap om Trafikverket och bygga ännu starkare varumärke.”

För Niclas är det viktigt att varumärket ska var äkta och sant både utåt och inåt. Han är stolt över det arbete de gjort under rubriken ”vi gör Sverige närmare”, den tycker han de fått bra avtryck med, se länk nedan. De har lagt tid på att samla upp och paketera samt kommunicera internt så att det hänger ihop med det de går ut med externt. Han vill verkligen att medarbetarna på Trafikverket ska känna igen sig och vara stolta över det de kommunicerar externt.

Det finns tydliga signaler på att det arbetet bidragit till att medarbetarna verkligen trivs på Trafikverket. I medarbetarundersökningen visar resultatet på frågan om medarbetarna känner att de kan rekommendera Trafikverket som arbetsgivare ett urstarkt eNPs 29-21. I eNPs mätningar är allt över noll bra, så att ligga närmare 30 är riktigt bra.  Resultatet har sjunkit något över pandemin, men visar fortfarande riktigt starka resultat.

I budskapet ”Vi gör Sverige närmare” återfinns samtliga delar i ledarskapsfilosofin. Man ska känna igen perspektivet internt/externt men även resultat och utveckling.

Vad gör du för att utveckla ditt ledarskap?

Niclas försöker ha en lyhördhet och inställning att det efter 30 år som chef och ledare finns en möjlighet att lära sig nya saker, om än inte varje dag, men väldigt frekvent. Det kan vara nya insikter och ibland jobbiga insikter där det gäller att ompröva ledarskap, tankar och mönster.

”Det gör det ännu roligare att känna att jag utvecklas som chef och ledare, det är i interaktion med andra människor och då framförallt med de som är ärliga mot mig och vill mig väl i feedback och återkoppling. Det kan vara tumme upp och det kan vara att det finns mer att önska och förklara vad de menar så jag kan värdera det. Ibland så är det smärtsamma insikter att det är rätt och ibland att jag är trygg i att jag gör rätt utifrån mina tidigare erfarenheter och står fast vid det. På samma sätt som vi talar nu, att få tänka själv och bända och bryta i det tillsammans och reflektera, här ligger det jättemycket värde för att utvecklas.”

Vad är dina råd till ledare?

  • Ha en inställning att se ledarskapet som ett långt träningsläger, det är en ständigt pågående process.
    – Balans mellan att tro på det du gör, stå fast och var öppen att ompröva och lära nytt.
  • Stäm av vad som förväntas av dig under de förutsättningar som ges.
    – Det finns inga perfekta chefer och ledare – prioritera, kalibrera och förtydliga på vad som fokus på det som är viktigt för att vara chef och ledare i din grupp här och nu.

Vi tackar Niclas för att han delar med sig av sin erfarenheter och insikter. Vårt syfte med att dela med oss av intervjuer med intressant personer är inspirera ledare att vara nyfikna och bidra till ett livslångt lärande.

Länkar

Läs mer om topp tio placering för Trafikverket i Universums undersökning 2020 – Sveriges Bästa arbetsgivare, läs mer här hos Universum och här på Trafikverket.

Pris för attraktiv arbetsgivare och Årets HR Direktör, Universum 2017 – Läs mer här 

Vi gör Sverige närmare – Läs mer här 


Peopletransitions mission är ett utvecklande arbetsliv med hållbara effekter. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar