Ledarskap med Åsa Brunzell på Stadium

Vi träffar Åsa Brunzell, HR & Sustainability Director, Stadium Group, som delar med sig av hur hon och Stadium ser på hållbart ledarskap. Hon ger sin syn på vad bra ledare har för egenskaper och fokuserar på. Åsa delar även med sig av vad som utvecklat henne som ledare och inspirationskällor att fortsätta utvecklas som ledare.

Hur länge har du varit chef?
17år
Favoritcitat på jobbet och något du säger ofta?
“Det blir vad vi gör det till” och ”Det finns en mening med allt”
Vem skulle du vilja diskutera ledarskap med?
Barack Obama
Kan man följa dig i några sociala medier?
Ja via LinkedIn – här

Vad är hållbart ledarskap för dig och Stadium?

För Åsa är hållbart ledarskap ett ledarskap som håller över tiden.

“Med det menar jag ledare och medarbetare som mår bra över tid. Det är viktigt för mig att alla mår psykiskt och fysiskt bra och en viktig del i det är att röra på sig. Det är naturligt och viktigt för oss på Stadium att vi mår bra och att vi rör på oss, så vi har mycket aktiviteter kring det på jobbet.

Åsa poängterar att “när vi gör någon aktivitet eller insats så är det naturligt kopplat till vår mission och visionen plus att det gäller alla medarbetare och inte bara ledare. För mig är det viktigt att vi lever som vi lär enligt vår vision och mission.”

När vi talas vid så har de en ”staff challange” där teamen utmanar varandra och de ser hur det går för det egna teamet och för de andra för att sporra alla till att röra på sig. Den tävlingen verkar Åsa märkbart nöjd med och för oss som är nyfikna på hur det kopplas ihop med deras vision och mission så kommer den här.

Visionen är att aktivera världen, med den grundläggande synen att alla människor är skapta för fysisk aktivitet och att hälsa och välmående följer med det.

Vår mission är därför att inspirera till ett aktivt liv – för alla. Vi vill att alla ska kunna ta del av ett aktivt liv och affärsidén är därför att erbjuda sport och sportmode till alla.

Det är ett bra exempel på hur vision och mission vägleder och skapar momentum till konkreta aktiviteter i verksamheten. Det kan tjäna som inspiration för ägare, styrelser och ledning att ta ut riktning på övergripande nivå för att skapa förutsättningar för verksamheten att agera med en hållbart positiv effekt på medarbetare, ledare, organisationen, kunder och världen.

Hur jobbar Stadium med hållbart ledarskap för miljön?

“Vi kopplar inte hållbart ledarskap till miljöaspekten. För oss handlar hållbart ledarskap om att motivera medarbetare och team, ledaren ska ta hand om sina medarbetare så att de ska må bra och utvecklas.

Åsa förklara att de jobbar med hållbarhet inom tre områden

  • Miljö, om hur vi påverkar och tar ansvar för våra produkter och produktionskedjor, här vill vi minska den negativ påverkan på klimatutsläpp och människors hälsa.
  • Hälsa, om hur vi vill öka positiva påverkan på människors hälsa och det kallar vi aktivera världen.
  • Medarbetare, om hur vi tar hand om våra medarbetare. Målet är att ha motiverade och stolta medarbetare som mår bra, trivs och delar vår vision om ett aktivt liv.

Intressant att Åsa är tydlig med att hållbart ledarskap inte direkt kopplas ihop med miljöaspekter utan till ledarskapet för medarbetarna och teamet.

Vad är bra ledarskap?

För Åsa är bra ledarskap en chef som ser varje medarbetare. “Vi är olika och har olika erfarenhet och en bra chef kan se och utveckla medarbetare utifrån vad de har för förutsättningar och behov och bygger på det och lyfta medarbetare. Bra ledare kan bygga laget för att nå målet och vågar säga till om personer inte är på rätt plats. En bra ledare är lyhörd, kan sätta mål, visar riktning och har strategier vart man vill gå, är beslutsam, kan jobba ihop ett lag och är sig själv, autentisk.”

En alltid aktuell ledarskapsfråga för Åsa är de svåra samtalen och hur vi kan genomföra dessa på ett konstruktivt och utvecklande sätt så att de landar bra. “Det är viktigt att hitta rätt nivå och att ha en ömsesidig konstruktiv dialog för att skapa en förståelse från båda parters håll”

Förutsättningar för ett bra ledarskap skiljer på sig från det Åsa jobbade på AstraZeneca där det var mycket processer och här på Stadium bygger det på relationer. “Det har fått mig att ändra mina arbetssätt, både som medarbetare och ledare, för att bygga relationer på ett annat sätt än tidigare.”

Hur har du utvecklats som ledare?

För Åsa är det naturligt att leda och hon har sökt sig till ledarroller sen hon var ung “jag gillar att kunna påverka och bestämma och att arbeta med att utveckla team och organisationer. Jag har sökt mig till det som ledare inom idrott och på arbetet.” Åsa beskriver att hon alltid varit målinriktad och beslutsam. Över tid så har hon utvecklat förmågan att kontrollera de starka drivkrafterna för att få rätt effekt, “Idag så ser jag mer när jag behöver bromsa, det har jag utvecklat genom ökad erfarenhet och jag litar på min intuition när jag kan släppa eller steppa in”.

Som exempel beskriver hon att hon Ibland driver på lite för mycket och har mycket på gång, “då kan jag dra igång diskussioner där allt inte är klart ännu då jag gillar att tänka högt tillsammans med andra för att bolla idéer. Det kan då bli otydligt för medarbetarna om vad som är tankeprocess och vart jag vill att vi gasar. Då får jag backa bandet och förtydliga var jag är i tankeprocessen och var jag önskar deras input för att komma vidare.”

För Åsa är det viktig att ledarskapet grundas i ett eget och autentiskt ledarskap. “De förebilder och de bästa chefer jag haft har alltid varit sig själva och inte konstlat till det. Det är något jag tagit till mig och försöker leva efter. Jag har haft många bra ledare genom åren och jag försöker alltid ta med mig det bästa från olika personer.”

Vilka är Åsas tips och råd för att utvecklas som ledare?

  • Se individer och bygg teamet, lär känna medarbetarna lite mer på det personliga planet för att förstå hur du ska ge support på bästa sätt.
  • Bygg på det roliga med teamet och det sociala även utanför jobbet. Det senare har blivit än viktigare under senaste året med Corona.
  • Ta fram tydliga mål och gå igenom med teamet så ni har samma målbild. Ta sedan fram en plan för hur ni ska nå dit och fokusera på den.

Det sista Åsa säger är “Vi har precis satt 5 årsstrategier och jag är grymt taggad”,

Länk till Stadiums hållbarhetsrapport

https://www.stadium.se/sustainability/sustainability-sustainability-report

Frågor att reflektera kring

Hur viktigt och tydlig är det i din organisation kring hållbart ledarskap?

Vad är bra ledare för dig?


Peopletransitions mission är ett utvecklande arbetsliv med hållbara effekter. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar