Jessica Heed-Lövgren, om sin ledarutveckling

”Jag en mer balanserad ledare, redo att fortsätta använda de verktyg jag fått för att förankra det i mitt ledarskap. Jag har blivit en rikare människa under dessa 6 veckor, så jag kan verkligen rekommendera fokus programmet om du vill utvecklas som ledare och villig att göra jobbet.”

 Intervju med Jessica Heed-Lövgren, Chef på Semcon, om vad hon fick för utväxling i sin ledarutveckling genom att delta i för chefer; Fokus ledarutvecklingsprogam på sex veckor med oss på Peopletransition. Jessica gick första veckan i november 2020 i vad vi kallar BOOST och fem veckor i näst steg av Fokusprogrammet under våren 2021.

Vad ville du få ut av Fokus programmet innan start?

Jag ville ha mer tid för mina medarbetare. Det utvecklade jag i början av programmet till ett mål att bli mer balanserad som ledare.”

Vad hände i programmet?

Kombination med mindfulness och coaching skapade en stor effekt för mig. Mindfulness var något som pågick hela tiden med övningar varje dag och fördjupningar i olika attityder. Gillade att många aktiviteter var korta och visuella. Våra coaching möten varje vecka var något rejält och praktiskt med fokus på vilken ledarskapsfråga som var aktuell för mig just nu för att nå mitt mål. De samtalen gav mig nya perspektiv och ökad tydlighet i vad mitt mål med ledarutvecklingen verkligen var och vad jag skulle ta tag i för att röra mig mot mitt mål

Ja, det har varit jobbigt, utmanande, roligt och mycket utvecklande. Jag började lite på den här resan under första veckan i boost programmet då jag kände en ahaupplevelse att det är här viktiga områden att ta tag i om jag vill utvecklas. Det var bra att det var en tid mellan boost programmet som jag gick november och det här fokus programmet som startade i april, då hann jag landa och arbeta med det som kom upp då.”

 Vad tar du med dig från Fokus programmet?

Vad jag tog med mig från mitt fokusprogram var att det handlar mycket om att använda min energi på rätt sätt, det handlar inte om tid. Jag har börjat göra aktiviteter som kanske kräver mer energi på den tiden när jag har mer energi på dagen. Har även börjat planera mina arbetsveckor efter min energi, vilket gör att det blir mer planerat och balanserat från början. Programmet har gjort stor skillnad på mitt sätt att se på saker. Jag känner mig helare, lugnar, gladare och en rad andra positiva effekter som;

  • Mer närvarande, jag kan zooma in och zooma ut mycket lättare.
  • Kan kontrollera mitt engagemang till att göra rätt saker vid rätt tid med rätt energiåtgång.
  • Nya perspektiv och sätt att fatta beslut på jobbet och även runt köksbordet hemma.
  • Bättre sömnkvalitet, somnar och sover bra, mycket lugnare och djupare.
  • Har fått nya attityder
  • Stresspåslag över vardagssituationer som att stå i kö är borta.
  • Ändrat upplägg och planering av arbetet

 Nu när jag har gått igenom fokusprogrammet och gjort alla aktiviteter så är jag en mer balanserad ledare, redo att fortsätta använda de verktyg jag fått för att förankra det i mitt ledarskap. Jag har blivit en rikare människa under dessa 5 veckor, så jag kan verkligen rekommendera fokus programmet om du vill utvecklas som ledare och villig att göra jobbet i programmet.

Vill du läs mer om programmen och anmäla dig se länk nedan.

För chefer; BOOST, läs mer här
För chefer; Fokus , läs mer här.


Peopletransitions mission är att möjliggöra en hållbar och positiv utveckling för chefer och ledare i arbetslivet. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar