Hållbart ledarskap med Gunilla Clancy

 ”Gör medvetna val som i alla andra ledningsfrågor!”

 Möt Gunilla Clancy Fil.dr i Hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola och hållbarhetsstrateg med egna varumärket Capture Sustainability.

Gunilla ger sin syn på bra och hållbart ledarskap, hennes drivkrafter att arbeta med hållbarhet och råd till organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Hur länge har du arbetat med hållbarhetsfrågor?
I mer än 20år
Favoritcitat på jobbet och något du säger ofta?
“Den som lär sig mest vinner.”
Vem skulle du vilja diskutera hållbart ledarskap med?
Simon Sinek
Kan man följa dig i några sociala medier?
Ja på LinkedIn här, om det räknas sin sociala media

VAD ÄR HÅLLBART LEDARSKAP ENLIGT DIG?

Ett hållbart ledarskap skapar välmående personal som utvecklas. Inom hållbar utveckling används ofta Manfred Max-Neefs matris med de grundläggande mänskliga behoven som utgångspunkt istället för önskningar och önskemål. De grundläggande mänskliga behoven är samma oberoende av kultur, ålder och kön. Behoven tillgodoses i mer eller mindre utsträckning och är alla nödvändiga för att uppnå tillfredställelse. Se matrisen med behoven och läs mer här.

En tydlig ägarvilja dvs. mission, vision och styrande värderingar gör att de grundläggande mänskliga behoven som deltagande och identitet stärks vilket underlättar för ledarna att skapa samarbete och leda. Medarbetare följer då inte bara utan kan också aktivt bidra med sina förmågor. När det sker så sker det naturligt och känns lätt och det motsatta när ägarviljan med meningsfullhet, riktning och förhållningssätt är okänd. 

VAD ÄR BRA LEDARE FÖR DIG?

En ledare som har tillit till mig och ser till att jag har förutsättningar att göra ett lyckat jobb och utvecklas. Ett lyckat jobb är ett jobb som bidrar till verksamhetens resultat och/eller de långsiktiga målen. Utveckling krävs för att kunna fortsätta att bidra till verksamheten framåt alltså fortsätta att göra ett framgångsrikt arbete.

En bra ledare bollar jag tankar med kontinuerligt. En bra ledare är närvarande och lyfter upp sin personal. De pratar med sina medarbetare näst intill dagligen om närmaste ledare.

Många ledare har inte förutsättningar för  kunna bidra med ett bra ledarskap, det behöver vi ändra på. Exempelvis saknar ledarna ofta en tydlig ägarvilja och vad deras eget uppdrag är. Då kan de heller inte förmedla detta till sina medarbetare vilket gör att medarbetaren får svårare att bidra vilket leder till att de ställer omänskliga krav på sin ledare.

VAD ÄR DINA DRIVKRAFTER ATT ARBETA MED HÅLLBARHET?

Personligen vill jag göra något meningsfullt, utvecklas och må väl på jobbet. Min bakgrund är från tidig produktutveckling där jag har arbetet med att utveckla kunderbjudanden som är mer hållbara och passar i ett framtida mer hållbart samhälle. I det arbetet har jag sett att förutsättningar för framgångsrikt samarbete ofta saknas samt att många medarbetare kämpar med att hitta sin roll och kunna bidra. Detta minskar välmåendet och lönsamhet i verksamheterna vilket jag vill ändra på.

Just nu är därför mitt fokus på att få ägare att förstå hur viktig roll de har att verkligen förmedla sin intention med verksamheten. Ägarna väljer och ansvarar för vad hållbar utveckling innebär i verksamheten.

Hållbar affärsutveckling är sättet att skapa lönsamma företag som är med på framtidens mer hållbara marknad. Men vad inom hållbar utveckling ska ett bolag göra? Det är en hel del uppmärksamhet kring de välgenomtänkta 17 globala hållbarhetsmålen och 169 delmål, men ett bolag kan och ska inte jobba med allt.

Jag guidar bolag att förtydliga vad de bidrar med till hållbar utveckling utifrån sin affär. Därefter kan bolagen se vilka av de globala hållbarhetsmålen detta bidrar till, välja vilken eller vilka de fokuserar på och göra andra val kring hållbarhet. Då kommer hållbarhet in i affären och blir något som utvecklas med företaget och dess affär.

VAD ÄR DINA RÅD FÖR ATT FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET I ORGANISATIONER?

  • Tydliggör och skapa mening kring hållbar utveckling kopplat till verksamhetens mission, vision och strategiska mål.
  • Gör medvetna val – ingen kan göra allt, vad bidrar ni med till att göra jorden en bättre plats att leva på?
  • Undvik fallgrop att göra det andra gör!
  • Skapa en kultur där hållbarhet är en del av affären
  • Var förlåtande så utveckling får ske
  • Undvik fallgrop att hållbarhet drivs av en eldsjäls intresse och när den slutar så dör initiativet
  • Ta reda på nuläget i din hållbarhetsförmåga som input till vad du ska fokusera på i nästa steg – troligen högre och bättre än du tror! Du gör säkert en hel det redan utan att se det som hållbarhet.

REFLEKTIONER

Många intressanta och kloka insikter från Gunilla och jag blev nyfiken att veta mer om Manfred Max-Neffs grundläggande mänskliga behov.

Gunilla har som jag en systemsyn på organisationer där delarna påverkar varandra och det gäller att förstå det för att kunna ge organisationer, chefer och ledare support i sin utveckling med  hållbar effekt.

Det är tydligt för mig och jag hoppas även för dig att ägare och styrelsers ansvar att tydliggöra vad de menar med hållbarhet i organisationet är mycket viktigt. Det har en viktigt område för att förstå vilka förutsättningar som erbjuds chefer och ledare i arbetet med hållbarhet och ett hållbart ledarskap.

Utifrån det så håller jag med Gunilla i att förutsättingar för att arbeta med hållbarhet och hållbart ledarskap sätts av ägare och styrelser. De är ansvariga för att bedömma och realisera potentialen inom hållbarhet för organisationen.

Om du funderar på att förbättra ert hållbarhetsarbete så hoppas jag du ser Gunillas råd inspirerande, konktreta och tydliga. Jag ser stort värde i alla punkterna hon delade med. Gillar speciellt att göra medvetna val, min tolkning, som är kopplade till affären och önskade resultat.

Gunilla hjälper gärna till med att se över er hållbarhetsförmåga och ger förslag på nästa steg eller om du har andra frågor knutna till att utveckla ett affärsnära hållbarhetsarbete.

Vad får du får tankar och reflektioner efter att ha läst artikeln?

Vill du få mer inspiration kring bra och hållbar organisation- och ledarutveckling? Lämna mejl nedan för att blir notifierad när nya artiklar kommer och nyhetsbrev. 

Väl mött!


Peopletransitions mission är att möjliggöra en hållbar och positiv utveckling för chefer och ledare i arbetslivet. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar