Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap

Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap  Medvetet närvarande kommunikation är källan till hållbart ledarskap  Hållbarhet handlar om att bruka utan att förbrukas.  I Sverige har psykologisk ohälsa i form av depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdomar ökat vilket till stor del kan härledas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser. För att vi som…