Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap

Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap  Medvetet närvarande kommunikation är källan till hållbart ledarskap  Hållbarhet handlar om att bruka utan att förbrukas.  I Sverige har psykologisk ohälsa i form av depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdomar ökat vilket till stor del kan härledas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser. För att vi som…

VD och vill utveckla verksamhetens hållbarhetsförmåga?

Utveckla din hållbarhetsförmåga – öka lönsamheten  Är du VD och vill utveckla din hållbarhetsförmåga och lönsamhet?​ ” VD´s hållbarhetsförmåga är drivkraft och kompetens att skapa hållbara effekter genom sitt och andras beteende och strukturell utveckling av verksamheten för att förverkliga ägarens vilja och ambitionsnivå i att göra jorden till en bättre plats att leva på.  Vi erbjudande dig 3 program som tagits fram i intervju och…

Hållbarhet och ledarskap med Gunilla Clancy Fil.dr Hållbarhet Chalmers och hållbarhets strateg

Hållbart ledarskap med Gunilla Clancy  ”Gör medvetna val som i alla andra ledningsfrågor!”  Möt Gunilla Clancy Fil.dr i Hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola och hållbarhetsstrateg med egna varumärket Capture Sustainability. Gunilla ger sin syn på bra och hållbart ledarskap, hennes drivkrafter att arbeta med hållbarhet och råd till organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Hur…

Ledarskap och mindset med Niclas Lamberg på Trafikverket

Ledarskap och mindset med Niclas Lamberg  ”Ledarskap handlar om att bygga relationer”  Vi träffar Niclas Lamberg, HR Direktör Trafikverket, Utsedd till årets HR Direktör samt pris för arbete kring attraktiv arbetsgivare 2017 och Årets hederspris 2019 också för arbete kring attraktiv arbetsgivare, samt Trafikverket är utnämnt till topp tio bästa arbetsgivare 2020, länkar nedan. Hur…