Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap

Ronny Fransson-Steen om hållbart ledarskap  Medvetet närvarande kommunikation är källan till hållbart ledarskap  Hållbarhet handlar om att bruka utan att förbrukas.  I Sverige har psykologisk ohälsa i form av depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdomar ökat vilket till stor del kan härledas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser. För att vi som…

VD och vill utveckla verksamhetens hållbarhetsförmåga?

Utveckla din hållbarhetsförmåga – öka lönsamheten  Är du VD och vill utveckla din hållbarhetsförmåga och lönsamhet?​ ” VD´s hållbarhetsförmåga är drivkraft och kompetens att skapa hållbara effekter genom sitt och andras beteende och strukturell utveckling av verksamheten för att förverkliga ägarens vilja och ambitionsnivå i att göra jorden till en bättre plats att leva på.  Vi erbjudande dig 3 program som tagits fram i intervju och…