Bli en autentisk ledare med mindfulness

 

Som tidigare chef och ledare har jag många gånger upplevt att jag haft svårt att sätta gränser, slösat energi på fel saker, försökt uppfylla orimliga krav eller tagit på mig orealistiska mängder av ansvar vilket gjort mig osäker, stressad och fått mig att periodvis tappa motivation, engagemang och inte minst tillit och förtroende både för mig själv och för andra.

För att kunna prestera varaktigt och samtidigt må bra försökte jag länge utan någon större framgång finna en metod för inre balans, självinsikt, närvaro och avspänning som kunde hjälpa mig att bli mer nöjd och tillfredsställd som ledare och människa. Jag fann det till sist i mindfulness. Med hjälp av mindfulness har jag blivit mer sann och äkta både mot mig själv och andra. Jag har blivit mer observant på mina och andras känslor och hur våra känslor påverkar hur vi agerar i olika situationer och i kontakt med andra människor.

Det jag lärt mig och gärna förmedlar till andra är att mindfulness är en kraftfull upplevelsebaserad metod som lär oss att avsiktligt uppmärksammar våra inre upplevelser av känslor, tankar och kroppsförnimmelser här och nu, i stunden, på ett nyfiket och accepterande sätt utan att döma eller värdera det vi observerar.

Med hjälp av mindfulness utvecklas vår förmåga att upptäcka, särskilja och förstå våra känslor och vad som orsakar dem och hur de påverkar våra tankar och beteenden. Mindfulness skapar ett tillstånd och förhållningssätt till oss själva och vår omvärld som ger avspänning och återhämtning genom mental träning och medvetenhetsträning. Genom själviakttagelse och ökad förmåga till självreglering stärks vår förmåga att hantera och använda våra känslor och tankar på ett ärligt och framgångsrikt sätt. Mindfulness skapar härigenom förutsättningar för utveckling av emotionell intelligens vilket forskningen visar har en avgörande betydelse för vår förmåga att hantera vardagliga situationer och utmaningar och som är starkt förknippat med framgång och allmänt välbefinnande, där livsglädje spelar en stor roll.

En viktig del i Mindfulness är också en mer accepterande hållning både mot sig själv och andra, att skapa förtroendefulla relationer. Du observerar dig själv och andra nyfiket, utan att döma, med en nybörjares sinne. Genom att bli mer medveten, accepterande och se saker som de faktiskt är, blir det också möjligt att påverka och ta nya steg till en förändring. Du lär dig att blir mer sann och äkta mot dig själv, ser vem du verkligen är, vad du kan, vad du vill, och vad du behöver. Du breddar dina perspektiv och får nya konstruktiva och relevanta vägar till mål och syften som känns relevanta och meningsfulla. Med mindfulness formas ett medvetet, närvarande och autentiskt ledarskap som ökar förutsättningarna för ett öppet och samarbetsvänligt arbetsklimat som är hälsosam och effektiv och som bygger på tillit och förtroende för varandra.

Med tillit visar vi att vi litar på våra medarbetares förmåga att klara av olika arbetsuppgifter. Med förtroende har vi etablerat ett ännu djupare och kärleksfullt förhållande i våra relationer. När vi har förtroende för varandra är vi övertygade om att våra kollegor har goda intentioner och att det inte finns någon anledning för oss att vara försiktig eller defensiv i sitt förhållande.

Vi kan visa större öppenhet och sårbarhet inför varandra. Vi kan känna oss trygga att berätta om våra svagheter, brister i vår kompetens såväl som personliga brister, samt våga erkänna misstag och be om hjälp närhelst vi så behöver. Detta utan att riskera bli ignorerade, förödmjukad eller avvisad vilket skapar ett öppnare samtalsklimat där olika idéer kan debatteras oförställt. Att nå tillitsnivån är ofta möjligt på de flesta arbetsplatser. Att skapa förtroende och öppenhet där alla känner sig trygga och upplever att de kan vara uppriktiga kräver dock betydligt mer av dig som ledare.

För att kunna lita på andra behöver du nämligen först finna tilliten i dig själva, ditt sanna jag. Inom mindfulness är tillit en av nio grundläggande attityder i mötet med oss själva, andra och livet i stort. Med ökad tillit inser du att du inte styr över alla skeende och händelser i livet utan att du kan lita på att ditt inre och det yttre gör precis som det ska. Att du kan ha tillit till processen. Att du inom dig kan ha en känsla av tillförsikt till dig själv och en övertygelse om att saker och ting kommer utvecklas på ett pålitligt och välordnat sätt. Med mindfulness utvecklas din tillit genom att du övar din förmåga att vara observant, öppen, iakttagande och reflekterande över dina egna känslor, tankar, kroppssignaler och beteenden i dina möten med andra människor och också ta lärdom av det du upplever hos dig själv.

Genom att tillitsfullt och medvetet observera vad du upplever i form av tankar och känslor i möten med andra möjliggörs upptäckten av att du inom dig har en sund och pålitlig inre kärna av intuition som du kan lita på. Denna självtillit stärker din självkänsla och gör att du med kärleksfull omsorg och medkänsla vågar visa större öppenhet, ärlighet och förtroende till dina kollegor och medarbetare. Du har blivit en autentisk och förtroendefull ledare som är äkta och sann i förhållande till dig själv och andra.

Välkommen att följa Ronny och oss andra på Peopletransition. Vi är alltid öppna för diskussion kring ämnen som berör hållbart ledarskap i synnerhet och livet som människa i dagens organisationer i allmänhet.


Peopletransitions mission är att möjliggöra en hållbar och positiv utveckling för chefer och ledare i arbetslivet. Vår affärside är att stärka chefer och ledares förmåga att nå resultat genom tjänster som smart ledarskapsutveckling med hållbar effekt online, coaching och mindfulness för ledare mm.

Utifrån det är vi nyfikna på vad chefer, ledare och forskare lyfter fram som bra ledare och vad som är hållbart ledarskap, det senare ett område som lyfts upp att kunna skapa hållbar och positiv effekt inom olika områden.

Ledarskaps
utveckling

Fler artiklar

Utvalda Artiklar