5 skäl varför ledare ska inkludera känslor i sitt ledarskap

Gör en lista över de 3 ledare du mest beundrar. De kan vara från affärsvärlden, social media, politiken, inom tech, vetenskapen, från vilket område som helst. Fråga dig själv varför du beundrar dem. 

Chansen är rätt stor att ditt beslut baseras på mer än bara deras prestationer, hur imponerande de än må vara. Jag slår vad om att alla på din lista har berört dig på ett känslomässigt plan.

Inspirerande ledare

Förmågan att beröra människor på ett sätt som överskrider det intellektuella och rationella planet är definitionen av en stor ledare. De inspirerar oss. Det är så enkelt. Och när vi blir inspirerade strävar vi efter att vara vårt bästa jag och kan därmed leverera ett fantastiskt arbete.

Alla inspirerande ledare kan även leda i en föränderlig värld med positiva resultat. Men för att klara den uppgiften behöver de också en ha djup förståelse och insikt över sitt emotionella landskap och det emotionella landskapet hos andra. Det är först när du själv vet vad som inspirerar dig som du kan inspirera andra och väcka deras engagemang.

Fem förmågor som påverkas av känslor:

  1. Koncentrationsförmågan. Känslor är direktkopplade med vårt kognitiva system och vår koncentrationsförmåga. Om vi exempelvis inte känner oss trygga, inkluderade eller accepterade har vi svårt att lyssna, minnas och planera och därmed riskerar vi att missa viktiga saker.
  2. Beslutsförmågan. Hur påverkar känslor dina beslut egentligen? Enligt studier utförda av Dr. Marc Brackett, Yale University, har humöret en stor påverkan på våra beslut och att det sker omedvetet. Därför behöver vi vara medvetna om våra känslor och utveckla förmågan att “checka-in” med oss själva innan vi fattar ett beslut.  Annars riskerar vi att bli partiska. Det räcker med att du ställer dig frågan: Hur mår jag? Och hur kan mina känslor påverka mitt omdöme? 
  3. Relationer. Känslor fungerar som vårt eget trafikljus. De ska signalera om vi ska närma oss eller avstå. Hur vi mår på insidan påverkar huruvida vi skickar grönt eller rött ljus till andra. Har du någonsin jobbat med en kollega som är duktig på sitt jobb men som bara klagar och är missnöjd? Skulle du kunna tänka dig att jobba med den personen resten av ditt liv? Troligen inte. Detta bevisar hur kraftfulla våra känslor är för att bygga relationer.
  4. Fysisk och mental hälsa. Studier visar att negativ arbetsmiljö på företag har en direkt koppling till ångest, stress och negativa känslor hos individen. Detta i sin tur korrelerar med mental ohälsa, dålig sömn och viktproblem. Studien bevisar att vårt emotionella system och vår miljö är sammanlänkade med vår fysiska och mentala hälsa.
  5. Prestation och kreativitet. Du kanske inte behövde emotionell intelligens när du sökte in på din utbildning men jag är övertygad om att du behövde det när du fick jobbet som chef och ledare. Det är för att ingen gillar att jobba för en chef eller ledare som har attityd, är okänslig eller inte har intresse för sina kollegor. Vi vill hellre ha ledare som är mänskliga, genuina, och som inspirerar. Ledarskap är både konst och vetenskap och självklart ska alla utveckla sin egen individuella ledarstil. 

För att bidra till en positiv arbetsmiljö där individens känslor får plats behöver du bara tänka på följande:

Gör plats för känslor på jobbet
  • Var öppen och nyfiken.
  • Agera aldrig fördömande.
  • Var en god lyssnare.
  • Coacha hellre än att berätta vad som ska göras.

Framför allt, var mänsklig. Det spelar roll.

Senaste artiklarna

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Nav_Menu_Widget” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22nav_menu%22%3A%2217%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]

Fler katergorier

[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Nav_Menu_Widget” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22nav_menu%22%3A%2215%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]