Något om kunskap

Varje dag så förflyttar enskilda individer, grupper, företag och samhällen sig framåt och utvecklas till något bättre. Vi utvecklas och skapar nya kunskaper. Men ändå är det självklara så svårt för företag att styra. Vi betraktar kunskap mer som en konstruktion...