Modernisera ert utbildningsmaterial!

Vi tror många företags affärsresultat kan höjas genom att omvandla ”Tyst kunskap” till lättillgängliga utbildningar så att kompetens höjs hos medarbetarna. Många som vi pratar med ser svårigheter i att ”Gå från gammalt till nytt”. Många gånger handlar det om att välja...