Målgruppsanpassat lärande

Det är sedan tidig forskning väl känt att människor har olika sätt att förhålla sig till inlärning. En del lär genom trial-and-error, andra genom att fundera och reflektera, andra via intuitiva förhållningssätt och några kanske vill få visat för sig med en tydlig...

Peopletransition till Almedalen

Vi vill följa vad som sägs och lyssna på trender inom Utbildning. Vi vet alla att tekniken skapar möjligheter att ändra och förstärka vårt lärande på många olika vis. Samtidigt blir mötet människor emellan än viktigare. Hur kan vi förstärka och minska hinder för...