MODERNA LÄRUPPLEVELSER

Ta tillvara på potentialen och engagemanget hos dina medarbetare med läroupplevelser som skapar ambassadörer och stärker ditt varumärke som arbetsgivare. Med modern teknik anpassar vi lärandet både i innehåll och lärostil.

Moderna lärupplevelser

Vi vill komplettera och utveckla det klassiska lärandet med lärarledd klassrumsundervisning. Vi tror på att i kombinationen mellan det fysiska analoga, och det digitala finns förutsättningar att skapa ett modernt lärande. Vi vill flytta ansvaret till vidareutveckling och träning till medarbetaren som själv kan, och får ta ansvar för sin egen utveckling.

Effektivisera med e-learning

E-learning har den stora fördelen att den kan genomföras om och om igen och av många utan att det behövs någon förflyttning av människor. Det är inte bara miljömässig aspekt utan också en smarthet i nyttjandet av tid och resurser. Med rätt syfte så kan det fysiska mötet bli långt mer av praktisk karaktär med fokus på diskussion, dialog och fördjupning av ämnet. E-learning används som komplement för kunskapslyft och har genomgåtts, och reflekterats över innan man träffas.

Alla vet att något som man lärt sig på en utbildning inte får fäste förrän man praktiskt har tillämpat det i sin vardag. Vi vill jobba med både förberedande insatser innan utbildningen startar såväl som uppföljande aktiviteter för att skapa effekt. I många sammanhang har E-Learning en oslagbar funktion i repetition som är kunskapens moder. Genom att investera mer i E-Learning så blir utbildningar inte bara billigare utan även insatsen spetsigare i sitt framförande.

Moderna lärupplevelser

E-Learning tar ofta mindre tid i anspråk jämfört med traditionell klassrumsutbildning, 25–60% kortare enligt olika undersökningar. Med hjälp av E- Learning lösningar kan man ofta spara in på välkomstceremonier, introduktioner, igångsättningsmoment, pauser och liknande som i traditionella sammanhang faktiskt tar en hel del tid i anspråk. Eftersom den största kostnaden för utbildning ligger i deltagarnas tid, gör varje tidsbesparing stor skillnad på det ekonomiska resultatet.

Exempel:
Ernst & Young lyckades skära ner sina kostnader för utbildning med 35% samtidigt som de gjorde den mer konsekvent och skalbar. De komprimerade omkring 2900 timmars klassrumsbaserad utbildning till 700 timmar E-Learning, 200 timmar distansundervisning och 500 timmar klassrumsbaserad utbildning. Detta innebar alltså en besparing på 52% i timmar räknat.

E-learning passar även för speciella ändamål

Det är inte nödvändigt med tusentals användare för att e-learning skall vara motiverat. Produktionskostnaden för ett företag kan sänkas dramatiskt om man använder moderna författarverktyg och löser en del av produktionen med egna resurser. E-learning kan alltså vara ett kostnadseffektivt alternativ även då målgruppen är förhållandevis liten.

E-learning kan också användas för att se till så att legala krav uppfylls med ett prov som kvalitetssäkring. Det kan vara miljömässiga såväl som säkerhetsmässiga områden som med vissa frekvenser behöver uppdateras kunskapsmässigt.

Vi har expertisen att skapa systematik i lärandet så vi skapar en process för innan utbildning, under utbildning och efter utbildning. Vi skapar förutsättningar för att kunna mäta och följa upp så vi vet att ni får de effekt ni efterfrågar

FRÅGOR? SE HIT

KOM I KONTAKT

KARRIÄR

ATT ARBETA HOS OSS