HR AUDIT

ARUBA (Attrahera – Rekrytera – Utveckla – Behålla – Avveckla)

ARUBA (Attrahera – Rekrytera – Utveckla – Behålla – Avveckla)

är ett känt begrepp inom HR.

HR har som uppdrag att strategiskt och operativt stödja företaget för att dels, stärka attraktionskraften som arbetsgivare men också att vara en hållbar verksamhet som lever upp till lagkrav och samhällskrav. Genom att ha väl fungerande processer och rutiner samt dokument och/eller systemstöd skapas förutsättningar för detta.

Vi har skapat ett enkelt verktyg som hjälper dig göra strategiska val i form av vad du ska utveckla mer eller låta vila beroende på den verksamhet du verkar i. Vår enkät hjälper dig identifiera och visualisera, med stöd i ARUBA och den rapport som följer. Vad som finns på plats, och var du har din utvecklingspotential. Du kan därefter ta fram en handlingsplan som hjälper dig att planera, prioritera och strukturera hela ditt HR arbete eller din HR organisations arbete.

Vi har både djup kompetens och lång erfarenhet för att kunna hjälpa dig i alla faser och med analys samt dokument eller expertis.

Kontakta oss för att få veta mer.