DIGITALISERAD ONBOARDING

Ta tillvara engagemanget och nyfikenheten hos en nyanställd genom att göra det enkelt att komma ombord. Genom att skapa lärande redan under introduktionen så skapar ni ambassadörer för ert varumärke som fortsätter även när de byter roll internt.

Digitaliserad onboarding

I en omvärld där efterfrågan på begåvad och talangfull arbetskraft är klart högre än tillgången vill alla vara den arbetsgivare som attraherar de bästa för just sitt företag. Att bli tydlig, koncis och unik i sitt EVP (employee value proposition) är lika viktigt som att vara unik i sitt kunderbjudande. Alla företag har potentialen att identifiera vad som är unikt, och varför man ska söka sig till just deras företag eller varför alla som arbetar där idag vill fortsätta vara kvar.

Vi skapar en upplevelse som rimmar med företagets image och värderingar och ger en unik bestående känsla.

Vi vill skapa förutsättningar

…för alla företag att bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda en onboarding process som gör det möjligt att som ny medarbetare komma ombord på 90 dagar. Men också att det går att använda ännu en gång internt vid befordran och internrekrytering.

Ni får också förutsättningar att bli effektivare genom att digitalisera manuell administration, checklistor etc för att spara tid för alla involverade. Vi kan använda olika medier, exemplevis film för att presentera företaget, ledningen och organisationen och viktiga värderingar.
Vår onboarding process har skapats för att ta tillvara allt det engagemang och energi som nya medarbetare kommer in med.

Process

Vår onboarding process har skapats för att ta tillvara allt det engagemang och energi som nya medarbetare kommer in med.
1. Startar onboarding redan innan en medarbetare börjar och gör det interaktivt och visuellt med bland annat film som media
2. Förenkla och digitalisera de administrativa delarna i onboarding
3. Bygger in lärande genom e-learning på era interna processer och system och andra viktiga kunskaper och kompetenser.
4. Skapar förutsättningar för att mäta, följa upp och utvärdera samt rapportera
5. Förutsättningar att ha en agil process genom att mäta, utvärdera, förändra och skapa nytt

Vi har kompetensen och expertisen samt distributionskanalerna för att göra just ditt företag till en attraktivare arbetsgivare. Låt oss hjälpa dig ta ett steg vidare i din utvecklingsresa.

FRÅGOR? SE HIT

KOM I KONTAKT

KARRIÄR

ATT ARBETA HOS OSS